براساس گزارش نیروهای مردمی؛ آتش خائیز فروکش کرد

باغ من: بنابر گزارش فعالان محیط زیست آتش در منطقه حفاظت شده خائیز از بامدادان امروز کنترل شده ولی همچنان قسمتی از نیروهای امدادرسان به صورت آماده باش در منطقه باقی می مانند.محمد داسمه فعال […]

Read More →