تخریب آب و خاک مشکلی بزرگتر از آتش سوزی است

به گزارش باغ من رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ۱۰۰ میلیون هکتارجنگل و مراتع در کشور داریم البته بعضی وقت ها اهمال هموطنان مشکلاتی را به وجود می آورد ولی مشکل بزرگ تر […]

Read More →