تداوم آموزش محیط بانان از راه برگزاری دوره های آموزشی مجازی

به گزارش باغ من رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان اظهار داشت: با برگزاری دوره آموزش بدو خدمت محیط بانی از ۱۸ خردادماه سالجاری، آخرین گروه محیط بانان شاغل آموزش ندیده سازمان […]

Read More →

شاخص عملکرد محیط زیست جهانی کشورها نشان داد وضعیت محیط زیست ایران نسبت به سال ۲۰۱۸، سیزده رتبه بهبود پیدا کرد

به گزارش باغ من سرپرست مرکز امور بین الملل و کنوانسیون ها محیط زیست اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در رده بندی ۲۰۲۰ EPI،  با کسب رتبه ۶۷ و امتیاز ۴۸، نسبت به سال ۲۰۱۸ […]

Read More →