تبدیل یکی از بزرگترین رویشگاه های زاگرس به گورستان زباله های شهری

به گزارش باغ من کردستان مدیرکل محیط زیست استان کردستان با اشاره به وضعیت ایستگاه تحقیقاتی گاران که یکی از رویشگاه های مهم زاگرس بشمار می رود و الان به گورستانی انبوه از زباله های […]

Read More →

در پی وقوع آتش سوزی های متعدد جنگلی بروکراسی اداری کی دامن جنگل ها را رها می کند؟

باغ من: طی سه هفته گذشته شاهد وقوع آتش سوزی های گسترده ای در جنگل های زاگرس در بخش جنوب و جنوب غربی کشور بوده ایم که کانون های اصلی این آتش سوزی ها بیشتر […]

Read More →