ماهواره ها به کمک مدیریت حریق های جنگلی ایران می آیند

به گزارش باغ من یک کارشناس سنجش از دور یگان حفاظت سازمان جنگل ها ضمن بیان اینکه مرکز کنترل و پایش عرصه های منابع طبیعی کشور طی روزهای اخیر به راه افتاده است، اظهار داشت: […]

Read More →