در میانه تغییرات اقلیمی؛ تب تند خوزستان به عرق نشسته است، ردپای تغییرات اقلیمی بر گرما

به گزارش باغ من اهواز خوزستان با ضعف زیرساخت های مختلف خصوصاً حمل و نقل عمومی به موجودی نحیف در مقابل گرمای سوزان روزهای تابستان تبدیل شده است. خبرگزاری مهر -گروه استان ها، کوثر کریمی، […]

Read More →

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد ضرورت اراده قوی برای حل معضل موتورسیکلت ها در پایتخت

به گزارش باغ من یک عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضرورت اراده قوی برای حل معضل بزرگ موتورسیکلت ها در شهر تهران اظهار داشت: موتورسیکلت بخش عمده ای از فراوانی وسایل نقلیه […]

Read More →

اعلام نتایج پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش

به گزارش باغ من پروژه اندازه گیری آلودگی هوا در تونل نیایش به پایان رسید و نتایج آن آماده شد و بررسی این نتایج نشان داده است سیاهه انتشار شهر تهران در مسیری درست بوده […]

Read More →

بسته اخبار اجتماعی در روز سه شنبه جعل مهر پزشکان برای نسخه کردن داروهای گران، فرجه سربازی به کنکوری های مشمول

باغ من جعل مُهر پزشکان برای نسخه کردن داروهای گران، فرجه سربازی به کنکوری های مشمولبه گزارش باغ من به نقل از ایسنا، در ادامه به بعضی از مهم ترین اخبار اجتماعی ایسنا اشاره شده […]

Read More →

تلفات جاده ای گونه های حیات وحش البرز در حال افزایش

به گزارش باغ من مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز اظهار داشت: ما مخالف توسعه استان به واسطه اجرای پروژه های راه و جاده سازی نیستیم ولی این توسعه نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام […]

Read More →