حیات کرونا و بد قلقی انسان ها در آشتی با طبیعت

به گزارش باغ من مازندران عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد واحد تنکابن با اشاره به اینکه بحران بیماری کرونا هنوز تغییر نگرشی در میان مردم ایجاد نکرده است، اظهار داشت: تا زمانی […]

Read More →