اهمیت رمزگذاری در اینترنت

اطلاعات حساس و خصوصی از رمزگذاری قوی در برابر جمع کننده داده های کنجکاوی در سراسر جهان محافظت می کند. رمزگذاری در اینترنت و اهمیت آن اول از هرچیز دلایل رمزگذاری را مطرح می کنیم: […]

Read More →

دبیر اجرائی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات: روش های کارشناسی مدیریت سگ ها مورد بی توجهی قرار گرفته است

به گزارش باغ من دبیر اجرائی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات اظهار داشت: در مقابل حرف های غیرکارشناسی نمایندگان سازمانهای دولتی، منابع علمی و نمونه های موفق جهانی را عرضه کردیم اما مورد قبول […]

Read More →

شرایط صادرات سوله و سازه های فلزی چیست

باغ من: ما در این گزارش سعی کردیم اطلاعاتی هرچند اندک از شیوه صادرات سوله و اسکلت فلزی و صادرات آهن به هموطنان ارایه نماییم.  بسیاری از تولید کنندگان سوله در داخل کشور و خریداران […]

Read More →

انواع ریموت کنترل مورد استفاده در منازل

باغ من: به طور معمول دستگاه های کنترل از را دور برای صدور فرمان از فاصله دور استفاده می شود. دو نوع ریموت کنترل موجود است. ریموت کنترل ریموت کنترل وسیله ای الکترونیکی برای کنترل […]

Read More →

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران: برخی عناصر محیط زیست قابل قیمت گذاری نیست

به گزارش باغ من غیاثی نژاد اظهار داشت: برخی از عناصر محیط زیست قابل قیمت گذاری نیست. نمی توانیم روی دریاچه ارومیه ارزش گذاری نماییم. در تمام دنیا یک خط قرمز مشخص وجود دارد که […]

Read More →