ماهواره ها به کمک مدیریت حریق های جنگلی ایران می آیند

به گزارش باغ من یک کارشناس سنجش از دور یگان حفاظت سازمان جنگل ها ضمن بیان اینکه مرکز کنترل و پایش عرصه های منابع طبیعی کشور طی روزهای اخیر به راه افتاده است، اظهار داشت: […]

Read More →

چرایی کاشت درختان غیربومی در بوستان یاس

به گزارش باغ من عضو شورای شهر تهران در مورد کاشت درختان غیر بومی همچون اقاقیا در بوستان های جنگلی اظهار داشت: در قسمت های مختلف پارک کاربری های مختلفی وجود دارد. اقاقیا گونه پهن […]

Read More →

استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران: کرونا پاسخی به عدم درک مفهوم گونه های مهاجم در اکوسیستم ها است

به گزارش باغ من استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران بابیان اینکه کرونا با محدود کردن انسان توانست بطور موقت فشار از کره زمین بردارد، اظهار داشت: کرونا پاسخی به عدم درک مفهوم گونه های مهاجم […]

Read More →

یادداشت مهمان، شکار انسان با تله گرمایش زمین و تغییر اقلیم

به گزارش باغ من یک استاد اقلیم شناس به توضیح اثر گرمای تابستان بر روی میزان فعالیت کرونا ویروس ۱۹ پرداخت و اظهار داشت: افزایش دما اثر چندانی در کاهش فعالیت این ویروس ندارد.گروه جامعه […]

Read More →