درویش: انسان خردمند به جنگ قوانین طبیعت نمی رود

به گزارش باغ من عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع با اشاره به فیلم مستند مسافر فوکوشیما درباره فاجعه سونامی اظهار داشت:  انسان خردمند انسانی نیست که به جنگ قوانین طبیعت برود.محمد درویش، […]

Read More →

گزارش باغ من به نقل از مهر: بدعهدی چشم آبی ها در تامین مالی توافق پاریس، ضرورت بازبینی ایران

باغ من: در حالی کشورهای توسعه یافته متعهد به کمک سالانه ۱۰۰میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۰به کشورهای درحال توسعه شدند که گزارش صندوق اقلیم سبز نشان داده است تاکنون، تنها ۱۰ میلیارد دلار واریز شده […]

Read More →