پیش بینی وضعیت آب و هوا؛ جنوب ومرکز کشور برفی است

به گزارش باغ من سازمان هواشناسی اعلام نموده امروز در تهران بارش نداریم اما استان های نواحی مرکز و جنوب کشور شاهد بارندگی هستند. مدیرکل پیشبینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با […]

Read More →

طی ۴۰ سال گذشته؛ ۷۵ درصد از جنگل های ایران به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش باغ من ایسنا/البرز استاد جنگل داری و جنگل شناسی دانشگاه تهران وضعیت کنونی جنگل های کشور را وخیم دانست و اظهار داشت: در ایران باستان ۳۰ میلیون هکتار جنگل وجود داشته اما حالا […]

Read More →

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها: تامین بودجه برای توسعه ذخیره گاه جنگلی بلوط شازند در دستورکار است

به گزارش باغ من رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور اظهار داشت: اعتبار لازم برای توسعه ذخیره گاه جنگلی بلوط سرسختی شازند تا ۱۰۰۰ هکتار از راه سازمان […]

Read More →