رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر خبر داد ریزش جدید ملخ ها طی چند روز آینده

باغ من: بوشهر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از ریزش جدید ملخ ها طی چند روز آینده آگاهی داد.محمدتقی منوچهری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به بحران ملخ در استان بوشهر […]

Read More →

شیر مازوت نیروگاه شازند رسما مسدود شد

به گزارش باغ من مرکزی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار داشت: شیر مازوت نیروگاه شازند رسما مسدود شده است و نیروگاه در صورت استفاده مجدد از این سوخت به دستگاه قضایی معرفی می […]

Read More →

بهار پربارش در راه کشور

به گزارش باغ من مدیرکل پیشبینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه بهار پربارشی در راه کشور است، اظهار داشت: طی روزهای ابتدایی فروردین حدودا در کل کشور بارش خواهیم داشت. صادق […]

Read More →