رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان محیط زیست شد

باغ من: در حکمی از جانب معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ناصر مقدسی به سمت رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست منصوب گردید.

به گزارش باغ من به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: به باعث این حکم به سمت رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می شوید. امید است موفق و موید باشید. مقدسی پیش از این سرپرستی این مرکز را به عهده داشت.