آتش سوزی های گسترده سوئد به دنبال موج گرما

باغ من: با فرا رسیدن موج گرمای بی سابقه به سوئد، آتش سوزی های گسترده ای ده ها نقطه از سراسر این کشور را فرا گرفته است.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، تا روز چهارشنبه دست کم ۴۰ نقطه از بخش های سوئد دچار آتش سوزی شده که از این میان ۱۱ آتش سوزی در ناحیه مدار شمالگان بوده و سبب تخلیه خیلی از ساکنان سه کشور این منطقه شده است.
با این حال که ایتالیا دو هواپیما و نروژ هشت هلی کوپتر برای کمک به سوئد فرستاده اما آژانس حوادث مدنی سوئد از اتحادیه اروپا درخواست کمک های هوایی بیشتری برای مقابله با آتشی که بدترین آتش سوزی عصر جدید خوانده شده، کرده است.
این آتش سوزی ها به دنبال موج گرمایی که تابستان امسال شمال اروپا را فرا گرفته و باعث افزایش بی سابقه دما در سراسر منطقه اسکاندیناوی شده، رخ داده است.
به گزارش تایم و به نقل از اداره ملی اقیانوسی و جوی، اروپا از سال ۱۹۱۰ تاکنون، امسال گرم ترین ماه مه و دومین ژوئن گرم را تجربه کرده است به صورتی که دمای یکی از شهرهای واقع در مدار شمالگان در سوئد ۳۲ درجه، دمای یکی از شهرهای شمالی نروژ ۳۴ درجه و دمای پایتخت فنلاند برای نخستین بار در هشت سال اخیر به ۳۰ درجه سانتی گراد رسیده است.

برچسب ها: