برای اولین بار صورت گرفت تصویربرداری از شاه روباه در منطقه کوه هوای لامرد

باغ من: شیراز- برای اولین بار در منطقه شکار ممنوع کوه هوا در لامرد فارس شاه روباه شناسایی شد.

به گزارش باغ من به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، برای نخستین بار در منطقه شکار ممنوع کوه هوا تصویر شاه روباه به ثبت رسید.
ماموران با مشاهده دو قلاده گربه جنگلی در هنگام گشت شبانه مبادرت به نصب دوربین تله ای در یکی از چشمه های کوه هوا کردند که در نخستین شب نصب دوربین، موفق به ثبت تصویر این شاه روباه شدند.
تا کنون در منطقه مذکور گزارشی از مشاهده شاه روباه عرضه نشده بود.

برچسب ها: