تنها ۱۳ درصد از اقیانوس های جهان بکر هستند

باغ من: نخستین بررسی جامع از زیستگاه های دریایی نشان می دهد: تنها ۱۳ درصد از اقیانوس های جهان همچنان بکر و دست نخورده باقی مانده اند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، حمل و نقل دریایی، صید ماهی و سرازیر شدن آلودگی ها از خشکی به دریاها نتایج منفی خویش را بر دریاهای جهان حتی روی دور افتاده ترین مناطق به جا گذاشته است. مناطق طبیعت وحش، حیاتی به حساب می آیند، چونکه متمایزترین بخش های اقیانوس ها و آخرین مکان ها روی کره زمین هستند که هنوز زیستگاه تعداد قابل توجهی از حیوانات شکارگر همچون کوسه ها به حساب می آیند.

به گفته کارشناسان حتی بخش های ناچیزی از این مناطق که بکر باقی مانده اند به علت پیشرفت های بدست آمده در فناوری های شیلات و ماهیگیری و آب شدن یخ های دریایی که آن ها را در معرض فعالیت بشر قرار می دهد با تهدید روبرو هستند.

همچنین بیشترین بخش های باقی مانده از طبیعت وحش که تنها ۱۳ درصد از اقیانوس های جهان را در بر می گیرد می توان در سرزمین ها قطبی پیدا کرد. محققان با عنایت به نتایج بدست آمده در این مطالعه جامع خواهان آن شدند تا توافق های بین المللی برای به رسمیت شناختن ارزش واقعی این مناطق حاصل شود.

به گزارش باغ من به نقل از روزنامه ایندیپندنت، «کندال جونز» از دانشگاه کوئینزلند استرالیا و محقق ارشد این مطالعه اظهار داشت: اقیانوس ها بیش از ۷۰ درصد کره زمین را تشکیل می دهند، اما فعالیت های بشر حدودا بر تمامی این اکوسیستم وسیع تاثیر گذاشته است.

برچسب ها: