مدیرکل محیط زیست فارس: منطقه بهرام گور فارس خط قرمز محیط زیست کشور است

باغ من: شیراز- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس منطقه بهرام گور فارس را خط قرمز سازمان حفاظت محیط زیست کشور دانست.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، سعید محمودی در جمع اعضای سمنهای مردم نهاد محیط زیستی و در نشست ماهانه تشکلهای مردم نهاد، یکی از نشانه های مثبت و پرارزش حرکت مدنی در کشور را حضور اعضای تشکلهای مردم نهاد در ارگانهای دولتی و به نقد کشیدن عملکرد ارگانها توسط این اعضا دانست و این حرکت را جلوه ای از تولید فضای آزاد نقد در کشور برشمرد و با اشاره به ایجاد آتش سوزی های اخیر در اروپا، کالیفرنیا و خشکسالی در استرالیا و….گفت: اوضاع و احوال محیط زیست در دنیا بد پیش می رود و جهان با بحران محیط زیست مواجه می باشد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس انجام طرحهای ارزیابی محیط زیست را بسیار مهم دانست و یکی از اصول مهم در ارزیابی را مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بیان و بر انجام طرحهای ارزیابی تاکید نمود.
وی در پاسخ به سوال سمنها در مورد فیلترینگ پالایشگاه اظهار داشت: هم اکنون فیلترینگ پالایشگاه بر مبنای کنترل محوری و به صورت جدی پیگیری میشود. پالایشگاه گازسوز است و فیلتراسیون انجام میشوداما مساله آب پالایشگاه بسیار مهم می باشد در حالیکه متولی آب وزارت نیرو است و باید منابع آبی پالایشگاه را تامین کنند.
محمودی عنوان کرد: شجاعت مدبرانه در محیط زیست حاشیه رفتن و فاصله گرفتن از رویداد ها نیست بلکه تصمیم گیری بر مبنای علم روز است،
وی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی اظهار داشت: در حالیکه در فصل گرم تابستان قرار داریم خوشبختانه نسبت به سالهای قبل شاهد کاهش آتش سوزی در مناطق هستیم و آتش سوزیهای اندکی که داشته ایم خوشبختانه با سرعت عمل یگان اطفا و کنترل شدند.
ر محمودی تصریح کرد: منطقه بهرام گور در فارس خط قرمز سازمان حفاظت محیط زیست کشور است و هم اکنون طبق مصوبه هیات وزیران هیچ گونه بهره برداری معدنی در این منطقه صورت نمی گیرد.