گرسنگی در کمین دو میلیون نفر از مردم آمریکای مرکزی

باغ من: سازمان ملل اعلام نموده است که خطر گرسنگی به دنبال وقوع خشکسالی دو میلیون نفر را در آمریکای مرکزی تهدید می کند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، نبود منابع غذایی کافی ناشی از خشکسالی در بخش هایی از آمریکای مرکزی می تواند بیش از دو میلیون نفر را در معرض خطر گرسنگی قرار دهد.

بارش باران کمتر از مقدار میانگین در ماه ژوئن و جولای به از دست رفتن محصولات کشاورزی در مناطقی از آمریکای مرکزی همچون گواتمالا، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه منجر گردیده است.

بنابر گزارش سازمان ملل این وضعیت باعث خواهد شد کشاورزان از محصول کافی برای مصرف و فروش در ماه های آینده برخوردار نباشند.

به گزارش راشاتودی، آمریکای مرکزی یکی از مناطقی است که در برابر شرایط آب و هوایی در رابطه با تغییرات اقلیمی بیشترین صدمه پذیری را دارد. همینطور خشکسالی های پیوسته از سال ۲۰۱۴ تا اواسط سال ۲۰۱۶، میلیون ها نفر از مردم این منطقه را به دریافت کمک های غذایی نیازمند کرده است.