معاون جنگلداری و امور بهره برداری سازمان جنگل ها تصریح کرد تغییر اقلیم علت کاهش بارش و تغییر الگوی بارشی

باغ من: معاون جنگلداری و امور بهره برداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره اینکه تغییر اقلیم سبب کاهش بارش و تغییر الگوی بارشی شده است، اظهار نمود: تعداد بارش های شدید در مدت زمان کوتاه و از بین رفتن پوشش های گیاهی سبب وقوع سیل می گردد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، محمد امین کیاپاشا در کارگروه آب چهارمین گردهمایی دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشورکه در بابلسر برگزار شد، اظهار نمود: منابع و ذخایر طبیعی و پوشش گیاهی در اقتصاد امروز دنیا بسیار اهمیت دارد. کشور ما در شرایط حاضر با معضلات مختلف مثل تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، بروز آفات و امراض در جنگل ها، افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش فشار بر طبیعت مواجه می باشد.

کیاپاشا با اشاره به کمبود بارندگی در مناطق مختلف کشور اظهار داشت: هم اکنون با کمبود بارش ناشی از تغییر اقلیم روبه رو هستیم و در سال های اخیر وضعیت بارشی بدتر هم شده است البته همین میزان بارش هم با سرعت بالا و در مدت زمان کوتاه انجام می گردد.

وی تصریح کرد: طی سال های گذشته بر اثر تغییر اقلیم پوشش های گیاهی هم دچار تغییر شده است البته قطع درخت در جنگل های شمالی کشور ممنوع اعلام شده و سازمان جنگل ها در صدد افزایش پوشش گیاهی در قالب درختچه و درخت است و تلاش دارد تعادل دام را در مراتع اجرایی کند.

کیاپاشا در مورد تاثیرگذاری پوشش گیاهی بر کنترل سیلاب ها تصریح کرد: اگر میزان پوشش گیاهی بالا باشد، باران های شدید و با سرعت بالا تبدیل به سیل شود و پوشش گیاهی از وقوع سیل جلوگیری می کند. متاسفانه هم اکنون بارش ها سبب سیل، تولید خسارت در پایین دست و از بین رفتن خاک های سطحی می گردد.

معاون جنگلداری سازمان جنگل ها در ادامه با اشاره به نادیده گرفتن قانون حفظ حریم رودخانه ها خاطرنشان کرد: رعایت نکردن قوانین موجود در حوزه حفظ حریم رودخانه ها و ساخت و ساز در بستر رودخانه ها منجر به وقوع سیل و تولید خسارت های مختلف می گردد.

کیاپاشا همینطور خطاب دانشجویان حامی محیط زیست تصریح کرد: دانشجویان باید قوانین حوزه آب را بشناسند و ضمن آگاهی از این قوانین مطالبه گری داشته باشند.

وی در بخش دیگر جلسه اظهارکرد: باید فعالیت های فرهنگسازی در دو بخش افزایش سطح پوشش گیاهی و استفاده بهینه آب اجرایی شود البته دقت داشته باشیم که افزایس سطح پوشش گیاهی بدون توجه به منافع ذی نفعان امکان پذیر نیست و باید پیش از اجرای هر پروژه مسائل اجتماعی و اقتصادی هر منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

معاون جنگلداری سازمان جنگل ها افزود: تسهیل گران باید گروه های ذی نفع هر منطقه وارد گفت و گو شوند. به صورت کلی در تهیه پروژه و اجرا باید با همکاری ذی نفعان بخصوص افراد با نفوذ هر منطقه صورت گیرد.

کیاپاشا اظهار نمود: جهت استفاده بهینه آب تغییر الگوی مصرف در حوزه کشاورزی و مصارف شهری ضروری می باشد. برای مثال درست نیست که برای صادرات، هندوانه تولید شود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، در این کارگروه ایده های شوراهای مرکزی مناطق در مورد آب در قالب کمیته های آموزشی، مطالعات و تولید محتوا و اطلاع رسانی بحث و بررسی گردید.