آبی که مازندرانی ها می نوشند

باغ من: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار داشت: انواع آلودگی به وسیله فاضلاب های کشاورزی، صنعتی و دامی وارد رودخانه ها و منابع آبی زیرزمینی مازندران می گردد.
محسن مسعودیان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مبحث بحران آب در کشور و مازندران، اظهار نمود: با عنایت به این که کشور در دوره خشکسالی قرار دارد و این دوره های اقلیمی تکرارپذیر هستند، شاهد وضعیت مطلوب آبی در کشور نیستیم.
وی با اشاره به این که مهم ترین مسئله در این زمینه، شیوه استفاده در مصرف آب است، بدین مفهوم که وقتی مصرف نسبت به منبع موجود بیشتر باشد، بحران بوجود آمده و منابع آبی تحلیل می رود، خاطرنشان کرد: عملکرد نامناسب ما نسبت به آب های زیرزمینی و سطحی یکی از دلایل بروز بحران آب است، به صورتی که وقتی آب ورودی به منابع زیرزمینی کم باشد تغییر در چرخه آب تولید می گردد که نمونه آن در خشک شدن دریاچه ارومیه نمود پیدا کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: از حدود ۴۰ تا ۵۰ سال در شرق استان آب زیرزمینی کاهش یافته و به این دلیل میانکاله دچار مشکل شده است، اما این امر در غرب مازندران، اوضاع بهتری دارد هرچند غرب مازندران هم چنان نیازمند دقت بیشتری در مدیریت مصرف آب های زیرزمینی است تا دچار خشکی همچون شرق استان نشود.
ماهی در رودخانه های مازندران نیست
وی به تبعات ناشی از افزایش آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی پرداخت و اضافه کرد: بعنوان مثال ماهیان رودخانه های مازندران نسبت به ۳۰ سال قبل با کاهش رو به رو شده و یا از بین رفته است، هم چنین از نظر کیفی هم تغییرهای محسوسی داشته اند که تمام این موارد از آلودگی آب رودخانه ها نشات می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تصریح کرد: افزایش نیازهای مداوم به مصرف آب بدون توجه به منابع و راه اندازی سازه های تصفیه، باعث بروز مشکلاتی چون آلودگی آب می گردد. وقتی کیفیت آب رودخانه ای تغییر می کند، این تغییرات باعث تغییر گونه های گیاهی، حیوانات و آبزیان هم می گردد.
کنترل مصرف آب در مازندران کم است
مسعودیان با اشاره به این که مازندران یکی از استان هایی است که کنترل مصرف آب در آن کمتر از استان های دیگر است، خاطرنشان کرد: با عنایت به این که کشور به لحاظ منابع آب زیرزمینی مورد تهدید قرار دارد کشاورزان هم باید نسبت به مصرف آب، نکات لازم را رعایت نمایند. بعضی از کشاورزان مبادرت به حفر چاه های غیرمجاز و اقدام تامین آب از منابع زیرزمینی می کنند که باید کنترل جدید در این امر صورت گیرد.