سرپرست اداره کل پشتیبانی، فنی و مهندسی سازمان محیط زیست منصوب گردید

باغ من: ماکان موسوی کاشانی در حکمی از طرف عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، بعنوان سرپرست اداره کل پشتیبانی، فنی و مهندسی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب گردید.
به گزارش باغ من به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ماکان موسوی کاشانی در حکمی از طرف عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان سرپرست اداره کل پشتیبانی، فنی و مهندسی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب گردید.در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به سید ماکان موسوی کاشانی آمده است: به سبب این ابلاغ جنابعالی به سمت سرپرست اداره کل پشتیبانی، فنی و مهندسی سازمان منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.