۲۶ روز هوای مطلوب تهران در آبان

باغ من: آبان ماه امسال در حالی به آخر رسید که تهرانی ها در این بازه زمانی ۲۶ روز هوای مطلوب تنفس کردند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، هر چند که روزهای پایانی آبان ماه امسال هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت ولی بررسی آمار کیفیت هوانشان می دهد که دومین ماه پاییز امسال کیفیت هوای تهران شرایط به نسبت خوبی داشت. بر مبنای آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران طی آبان ماه امسال پایتخت نشینان ۴ روز هوای پاک، ۲۲ روز هوای سالم و ۴ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس تنفس کردند.

البته قبل از این احد وظیفه -مدیرکل پیش بینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی- در گفت و گو با ایسنا درباره علت بهبود کیفیت هوای تهران طی آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل اظهار کرده بود که بطور قطع بهبود کیفیت هوای تهران در ایام اخیر ناشی از اثرات شرایط جوی است چون تولید آلاینده ها و منابع آلاینده کم نشده است.

باید به این نکته اشاره نمود که آبان ماه سال قبل بیشتر از دو سوم ماه، هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. در این بازه زمانی هوای پایتخت ۲۳ روز ناسالم برای گروه های حساس، یک روز ناسالم برای همه گروه ها و تنها ۶ روز سالم بود.

هر چند که در آبان ماه سال ۹۵ تعداد روزهای سالم نسبت به سال ۹۶ بیشتر و تعداد روزهای ناسالم کمتر شده بود ولی با این وجود همچنان پایتخت نشینان کیفیت هوای مطلوبی تنفس نکردند. در آبان ۹۵ هم هوای تهران ۱۴ روز در شرایط سالم، ۱۳ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۳ روز ناسالم برای همه گروه ها بود. در آبان ماه سال ۹۴ هم کیفیت هوا در تهران به ترتیب دو روز پاک، ۱۹ روز سالم و ۹ روز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.

برچسب ها:, , ,