داستان غم انگیز کاتالیست های تقلبی

باغ من: مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران از ورود سازمان محیط زیست به سوژه توزیع «کاتالیست های تقلبی» در بازار آگاهی داد.
«سیدنواب حسینی منش» در گفت وگو با ایسنا، با آگهی در مورد نصب کاتالیست های تقلبی روی خودروها اظهار داشت که از زمان اجرای معاینه فنی برتر، به پدیده ای جدید در مورد وضعیت کاتالیست های نصب شده روی خودورها برخورد کرده اند؛ به گونه ای که کیفیت پایین و حتی تقلبی بودن برخی کاتالیست های نصب شده، محرز شده است.
وی با اشاره به اینکه این کاتالیست ها « فاقد گردنگیر آلایندگی» هستند، اضافه کرد: « کاتالیست روی یک خودور با پیمایش معمولی حدودا ۳ سال عمر می کند، اما به نظر نمی رسد این کاتالیست های تقلبی، بیشتر از سه ماه روی خودرویی دوام بیاورند.»
حسینی منش با بیان این که داخل ساختار کاتالیست، فلزات گرانبهایی وجود دارد، اظهار داشت: « با افزایش قیمت ها و نوسانات بازار، برخی سازنده ها این فلز گران قیمت را از داخل کاتالیست برمی دارند که سبب میگردد کاتالیست از کارکرد اصلی خود خارج شود؛ چونکه با برداشتن آن فلز گرانبها، فقط یک فیلتر توری در داخل قوطی کاتالیست باقی می ماند و تعمیرگاه ها باز این کاتالیست معیوب را با نصف قیمت بر روی خودروها نصب می کنند.»
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه « داستان غمناکی را شاهد هستیم؛ چراکه این کاتالیست ها به صورت عمده و سیستماتیک در بازار پخش شده است» اضافه کرد: « سازمان محیط زیست هم به صورت جدی، به دنبال بررسی تخلفات تولیدکنندگان کاتالیست تقلبی است تا به این مهم رسیدگی شود؛ اما رانندگان باز باید در خرید کاتالیست دقت لازم را داشته باشند.»
کاتالیست قطعه ایست که در راه خروج دود از اگزوز نصب میگردد تا میزان آلایندگی خودرو را کم کند.