رییس سازمان هواشناسی عنوان کرد؛ هواشناسی درخدمت مدیریت خطر، کشاورزان مخاطب مهم سازمان هواشناسی اند

باغ من: رییس سازمان هواشناسی اظهار داشت: حوزه کشاورزی از حساس ترین بخش های کشور است چونکه مواد غذایی کشور را تأمین می کند. کل فعالیت حوزه کشاورزی شدیداً وابسته به شرایط جوی و پیش بینی های هواشناسی است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر رئیس سازمان هواشناسی کشور در نشست مشترک با مدیر شبکه آموزش و معاون وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در پنج پارسال که مسئولیت سازمان هواشناسی را پذیرفتم یکی از مهم ترین مسایلی که پیگیری کردیم و تغییر نگرشی را در سازمان احداث کردیم این بود که اطلاعات هواشناسی را به شکل کاربردی برای کاربران تهیه نماییم.
داوود پرهیزگار اضافه کرد: هدف را کاربر نهایی که مقرر است از اطلاعات استفاده نماید در نظر گرفتیم و سیستم مدیریتی به نام توسعه هواشناسی کاربردی «تهک» تعریف کردیم که هفت مرحله دارد. از شناسایی کاربران شروع میگردد و تقریباً هیچ فردی در کشور نیست که از اطلاعات هواشناسی بی نیاز باشد.
وی افزود: جامعه کاربری ما تقریباً کل کشور را شامل میگردد اما گروه های کاربری را شناسایی کردیم و آغازین گروه کاربری که برای ما خیلی مهم بود جامعه کشاورزی بود که حدود ۴ میلیون فعال کشاورزی در این حوزه داریم. حوزه کشاورزی از حساس ترین بخش های کشور است چونکه مواد غذایی کشور را تأمین می کند.
رئیس سازمان هواشناسی تاکید کرد: از طرف دیگر کل فعالیت حوزه کشاورزی شدیداً وابسته به شرایط جوی است. چون هم خود محصول تحت تأثیر شرایط جوی است و هم نقطه مقابل محصول که آفت است تحت تاثیر شرایط جوی است. به این دلایل حوزه کشاورزی را در اولویت گذاشتیم.
پرهیزگار افزود: بخش های مختلف کشاورزی دیم و آبی و زنبورداری و … اطلاعات مختلفی را در حوزه هواشناسی نیاز دارند از میزان بارندگی گرفته تا دمای هوا و شدت باد. یعنی حتی در حوزه کشاورزی هم تنوع نیاز محصولات کشاورزی وجود دارد و برای هر بخش آنچه فراخور نیاز آنهاست را باید فراهم نماییم.
وی اعلام نمود: از سال ۱۳۹۳ تهک را اجرایی کردیم و آغازین ارزیابی را از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ انجام دادیم که البته همه این ها با همکاری وزارت جهاد کشاورزی بود. ارزیابی که از خود کاربر نهایی کردیم و از وزارت جهاد کشاورزی کمک گرفتیم در ۱۱ استان رقمی بالغ ۴۲۲ میلیارد تومان ارزش افزوده احداث کرد. سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ در حدود ۱۷ استان نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده احداث کرد. و سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ در حدود ۲۱ استان بیشتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده احداث کرد و این شروع کار ماست که حدود سه تا چهار سال است که به شکل کاربردی اطلاعات هواشناسی را به کشاورزی برده ایم.
رئیس سازمان هواشناسی اضافه کرد: دو سه ماه پیش در جلسه کمیسیون کشاورزی گزارش دادند که سال زراعی جاری که حالا در آن هستیم سرمای دیررس بهاره بیشتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزی وارد کرده است. ما بیشتر از ۱۰۰۰ میلیاردش را نجات کردیم اما چرا نمی شد بقیه را نجات داد؟ گاهی اطلاعات به کاربر نهایی ما خوب نمی رسد و بدین سبب در تهک لایه سوم و چهارم را هم تعریف کردیم.
پرهیزگار توضیح داد: لایه سوم و چهارم که در دستور کار ماست تا سطح دهیاری می رسد و اطلاعات به روستاها می رسد. زیرساخت های اطلاع رسانی هم پاسخگو نیست. البته ما از صدا و سیما همواره استفاده می کرده ایم و هنوز هم استفاده می نماییم اما صدا و سیما پوشش کافی ندارد. یکی از هفت فاز تهک زیرساخت های اطلاع رسانی است و در آن از کاربر نهایی می پرسیم کدام راه اطلاع رسانی برایت راحت تر است؟ و گزینه هایی از پیامک و نشست حضوری تا صدا و سیما را مطرح کردیم و اغلب پیامک را انتخاب کردند چونکه کسی که در باغ مشغول کار است امکان دارد به صدا و سیما دسترسی نداشته باشد اما زیرساخت های کافی در این زمینه نداریم و ارسال روزانه ۴ میلیون پیامک هزینه بر هم هست و رقم سالیانه اش در توان اعتباری سازمان هواشناسی نیست.
وی تاکید کرد: مشکل سوم ظرفیت سازی است که در آن هفت مرحله دیده شده است. در جریانیم که کاربر نهایی اطلاعات را گرفته اما نمی داند با این اطلاعات چه کند. در حوزه مدیریت بحران هم همین است. ما اطلاع می دهیم که سیل در پیش است اما باز با خودرو به آب می زنند. یا اطلاع می دهیم برف در پیش است اما باز عشایر در ارتفاعات در برف می مانند. در این حوزه نیاز به ظرفیت سازی داریم و باید به کشاورز بیاموزیم که با اطلاعاتی که می گیرد چه کند.
رئیس سازمان هواشناسی اشاره کرد: امروز در هواشناسی کسی صحبت از مدیریت بحران کند یعنی عقب است. در هواشناسی امروز توانسته ایم مدیریت بحران را به مدیریت ریسک بدل نماییم. مردم از قبل آماده اند که سیل در پیش است این یعنی مدیریت خطر. در حوزه زلزله هنوز مدیریت بحران داریم چونکه پیش بینی پذیر نیست اما در حوزه هواشناسی مدیریت بحران به مدیریت ریسک بدل شده است.
پرهیزگار افزود: مشکل بعدی واکنش سریع است. در حوزه مدیریت ریسک یک بخش ما هستیم که بخش اطلاع رسان را داریم. سپس بخش اطلاع رسان بخش دوم بخش واکنش گر است. ما آگهی را صادر می نماییم اما بخش دوم که واکنش گر سریع است در حوزه های متفاوت که درگیر این سوژه هستند پتانسیل های مختلفی داریم. برخی حوزه ها مثل امداد و نجات واکنش سریع خوبی دارند. برخی جاها این دیده نمی گردد. کتابی در همین رابطه تهیه کردیم اما قیمت ها افزایش یافت و تنها توانستیم هزار نقطه تکثیر و پخش نماییم. این کتاب که سازمان هواشناسی تهیه کرده واکنش سریع را در حوزه های متفاوت جزء به جزء آورده است.
وی تاکید کرد: در حوزه کشاورزی در بعضی موارد امکان پذیر است. مثلاً امسال سرمای دیررس بهاره در کرمان و یزد داشتیم که باغ پسته را تهدید می کرد. مسئول هواشناسی کشاورزی ما همه را بسیج کرد که در باغ هایتان خار و خاشاک احداث کنید و در ساعتی که ما اعلام می نماییم آتش بزنید تا دما را طی دو سه ساعت اوج سرما حفظ کنید. کسانی که این کار را کردند نجات پیدا کردند.
رئیس سازمان هواشناسی اضافه کرد: حوزه های دیگری را هم در برنامه داریم که شامل هواشناسی جاده ای، آلودگی هوا، و حوزه های دیگر است. در حوزه جاده ای پیش بینی ۷۲ ساعته را در بازه های سه ساعت به سه ساعت در جاده های شمالی نمایش می نماییم. بخش خشکسالی را هم داریم که بیشتر به مقوله کشاورزی بر می گردد و از سال ها قبل آگهی داده بودیم و به مسئولان اعلام نموده بودیم اما متأسفانه در حوزه مدیریت آب هم مشکلات ما حاد است و بخشی به خود مسئولان بر می گردد که دنبال موضوعات واهی مثل بارورسازی ابرها می روند و در جامعه توقع احداث میگردد که با بارورسازی ابرها می توان خشکسالی را رفع کرد در حالیکه پارسال بسیار خشک بود و یکی از سه سال خشک سی سال اخیر بود.
پرهیزگار اشاره کرد: استفاده از آب های ژرف هم وضعیت مشابهی دارد و توقع را به اشتباه بالا می برد. در جایی که حقابه ای وجود نداشته برای مردم حقابه احداث کردیم و جایی که کیلومترها آن طرف تر از رودخانه است با پمپاژ آب برده اند و حقابه به وجود آمده است و کار به جایی رسیده که زاینده رود و گاوخونی خشک شده، خوزستان گرفتار بجران شده است. در خوزستان قبلاً که سد نبود سیل جلگه خوزستان را آماده می کرد. اما سد می سازیم و به حقابه پایین دست توجه نمی نماییم و آنجا را خشک می نماییم و جای جدید را آباد می نماییم و توقع احداث می نماییم.
وی تاکید کرد: خشکسالی چیز جدیدی نیست و از دوران کورش بزرگ در ایران بوده است. اما با تصمیم های نادرست و توسعه غلط تشدیدش کردیم. توسعه باید در حد توان خرداقلیم یک منطقه باشد که پنج پارامتر آب، هوا، خاک، یخچال های طبیعی منطقه و زیست بوم در آن تعیین کننده است. زیست بوم را ویران کرده ایم و شیر ایرانی را از بین بردیم و یوزپلنگ ایرانی را هم در آستانه انقراض برده ایم. باز می خواهیم کارخانه فولاد در یزد بزنیم و آب از دریای عمان به آنجا ببریم. این ها حرف های کارشناسی نیست و باید آب شور با هزینه بالا پمپاژ شود و تصفیه شود. مشکل تهران الان چیست؟ آب تهران را پنج سد کرج، طالقان، لتیان، ماملو و … تأمین می کند آیا مشکل آب تهران حل شده است؟ آن پنج پارامتر تعیین کننده را در نظر نمی گیریم. آب را گفتیم با تکنولوژی از جای دیگر می آوریم. آب را از کرج به تهران آوردیم اما مردم گفتند پس آب هستند و به اینجا آمدند و تقاضای کاذب بوجود آمد. الان هر کس هر جا که باشد اگر توانش را داشته باشد می فروشد به تهران می آید چونکه می گوید آب تهران تأمین است.
رئیس سازمان هواشناسی آگهی داد: فرض کنید آب را با قیمت مناسب از عمان به یزد بیاوریم. مردم جدیدی دور این آب جدید جمع می شوند و بعد اگر آب قطع شود این مردم تحمل می کنند؟ این است که اول باید توان خرداقلیم منطقه را شناسایی نماییم و در حد توانش توسعه داشته باشیم. این جمعیتی که می خواهی در یزد جمع کنی ببر کنار دریای عمان و همانجا آب را تصفیه کند که هزینه به حداقل برسد. جایی که آب هست باید توسعه داشته باشیم اما به هیچ یک از این موارد توجه نمی گردد و این تشخیص توان خرداقلیم هم در حوزه هواشناسی است اما متأسفانه به آن توجهی نمی گردد.