کجی نهبندان تشنه مدیریت زیست محیطی

باغ من: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت: مدیریت صحیح پناه گاه حیات وحش و تالاب کجی نمکزار نهبندان با استفاده از کنترل چرای دام، تعیین حقآبه تالاب، آموزش جوامع محلی در امتداد هدایت به سمت مشاغلی که کمترین لطمه را به طبیعت بزند، به حفاظت این تالاب و پیشگیری از بحران های متاثر از خشک شدن این تالاب کمک شایانی خواهدنمود.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، حسن اکبری، در دومین جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی استان در سال جاری، اظهار نمود: کارگروه مخاطرات زیست محیطی ذیل شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان برگزار می گردد.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی، استانی در حال توسعه است و در صورت رعایت نکردن الزامات، قوانین و مقررات زیست محیطی در راه توسعه، این استان می تواند در آینده ای نه چندان دور گرفتار مشکلات زیست محیطی شود.
رئیس کارگروه مخاطرات زیست محیطی خراسان جنوبی اظهار داشت: این کارگروه با عنایت به حساسیت های موجود پیرامون زیست بوم تالاب کجی نمکزار نهبندان و به منظور جلوگیری از لطمه بیشتر این اکوسیستم ثمین تشکیل شد.
اکبری نمایش راهکار و پیشنهاد از طرف دستگاه های عضو در این کارگروه درباب تالاب کجی نمکزار نهبندان را هدف اصلی تشکیل این کارگروه عنوان نمود و افزود: پناه گاه حیات وحش و تالاب کجی نمکزار نهبندان یکی از کانون های مهم فرسایش بادی در استان است.
وی اظهار نمود: مدیریت صحیح پناه گاه حیات وحش و تالاب کجی نمکزار نهبندان با استفاده از کنترل چرای دام، تعیین حقآبه تالاب، آموزش جوامع محلی در امتداد هدایت به سمت مشاغلی که کمترین لطمه را به طبیعت بزند، به حفاظت این تالاب و پیشگیری از بحران های متاثر از خشک شدن این تالاب کمک شایانی خواهدنمود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات حال حاضر تالاب از قبیل چرای بی رویه دام، تخریب پوشش گیاهی، حفر چاه های متعدد، افت سفره آب زیرزمینی، شکار غیر مجاز و درگیر شدن آن با پدیده گرد و غبار در سال های اخیر، خواهان اجرای مدیریت زیست بومی این تالاب با رویکرد فراگیر و در مقیاس حوضه ای شد.
اکبری خواهان همکاری و هماهنگی همه جانبه دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در حوضه آبریز تالاب و پیشگیری از تبدیل آن به کانون گرد و غبار شد.