مخالفت برخی اعضا، کنفرانس آب وهوایی لهستان را به بن بست برده است

به گزارش باغ من تلاش ها برای گنجاندن و الحاق یک مطالعه علمی کلیدی به مذاکرات آب و هوایی جهانی در لهستان (COP24) با شکست روبرو شده است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، حاضران در کنفرانس مهم آب و هوایی لهستان هنوز موفق نشده اند نتایج نگران کننده آخرین گزارش های علمی را در قالب یک معاهده یا بیانیه جمعی بگنجانند.

آخرین گزارش مجمع بین المللی تغییرات آب وهوایی که یک نهاد علمی بین دولتی است اخطار داده روند گرمایش زمین شتاب بیشتری گرفته است و باید هرچه زودتر و در سطح بی سابقه ای اقدام نمود تا بلکه نتایج اقلیمی آنرا تقلیل داد.

آن طور که گفته شده عربستان، آمریکا، روسیه و کویت به نتایج گزارش مجمع بین المللی تغییرات آب و‎هوایی روی خوش نشان نداده اند. دانشمندان و خیلی از نمایندگان حاضر در لهستان از مخالفت آمریکا، عربستان سعودی، روسیه و کویت با این نشست که از این گزارش استقبال کرده، شوکه شده اند.

در این گزارش آمده است: حالا جهان کاملا از مسیری که باید در آن قرار می گرفت خارج شده و به سمت افزایش سه درجه سانتی گرادی دما در حال حرکت است. تحقق اهداف تعیین شده مستلزم تغییراتی بی سابقه و سریع در تمامی جنبه های جامعه است. تنها درصورتیکه در قرن حاضر از افزایش بیشتر از ۱.۵ درجه سانتی گرادی دما جلوگیری شود، انتشار گاز کربن دی اکسید تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۵ درصد کاهش پیدا خواهد نمود.

به گزارش شبکه خبری بی بی سی، این گزارش که در کره جنوبی عرضه شده توسط سیاستمداران تمامی نقاط جهان مورد تحسین قرار گرفت اما مذاکره کنندگان حاضر در نشست آب و هوایی لهستان با بیان مخالفت عربستان سعودی، آمریکا، روسیه و کویت با کنفرانسی که از شواهد و مستندات مطرح شده استقبال کرده، گرفتار مشکل شده اند.

برچسب ها:,