کلانتری: تیرماه امسال ۶ روز باید تعطیل می شد

باغ من: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درمورد مخالفت این سازمان به انتقال آب بدون بررسی کارشناسی و «معاهده پاریس» و مخالفت برخی با آن توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، عیسی کلانتری در دیدار با نمایندگان هیات مدیره شبکه ملی سمن های زیست محیطی، اظهار داشت: عده ای می گویند عضویت در معاهده پاریس سبب عقب افتادگی کشور، عدم توسعه، فقر و بدبختی می گردد. درصورتیکه قضیه کاملا برعکس است و وقتی با عدد و رقم با این افراد صحبت می شود، خویش را کنار می کشند.
وی با اشاره به اینکه طبق قرارداد پاریس ما تنها باید ۴درصد کاهش کربن داشته باشیم که حدودا معادل ۷۲ میلیون تن، است، افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه و آنچه مصوب شده تا آخر ۱۴۰۰ باید ۲۰ درصد کاهش کربن داشته باشیم. برپایه دستور رهبری و چارچوب چشم انداز ۱۴۰۴ باید ۴۱ درصد تولید کربن کاهش پیدا کند که این میزان حدود ۷۳۲ میلیون تن است.
کلانتری با تاکید بر اینکه تعهدات پاریس به مراتب کمتر از تعهدات قانونی می باشد و هیچ محدودیتی برای توسعه کشور تولید نمی کند، اظهار نمود: باید بعنوان سازمان محیط زیست دستورات رهبری را اجرا نماییم که این به معنای کاهش ۴۱ درصدی است.
تیرماه امسال ۶ روز باید تعطیل می شد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه تهدید محیط زیست انسانی بسیار بیشتر از محیط زیست طبیعی است، اشاره کرد: آلودگی کلانشهرها بزرگترین خطر است، به طوریکه در تیرماه امسال ۶ روز آلودگی ازون به حدی بالا بود که شهر باید تعطیل می شد.
کلانتری با اشاره به اینکه سمن ها باید آموزش ببینند و درباره مسائل محیط زیست انسانی بیشتر دانش و حساسیت داشته باشند، اظهار داشت: وقتی آموزش نمی دهیم دانسته ها تنها در حوزه های محدودی می ماند و ما هم به تنهایی نمی توانیم از پس مشکلات بر بیاییم. باید به خسارت هایی که محیط زیست انسانی می بیند و از چشم ها پنهان است هم توجه گردد.
محیط زیست نباید سیاسی باشد مخالفت سازمان با انتقال آب بدون بررسی کارشناسی وی با اشاره به اینکه محیط زیست نباید سیاسی باشد، اضافه کرد: با سیاستگذاری آب در سازمان محیط زیست موافقم، اما مخالفم سازمان، مجری باشد. ما اینجا سیاستگذار و پایشگر هستیم. درواقع محیط زیست نباید کار اجرایی بر عهده بگیرد. کارهای اجرایی باید در راه توسعه محیط زیست باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه با انتقال دادن یا ندادن آب بدون نتیجه و بررسی کارشناسی مخالف است، اضافه کرد: مصرف آب در حوزه کشاورزی باید بررسی و مدیریت شود. در حوزه صنعت ما معترضیم که چرا در محل هایی که آب نیست “صنعت آب بر” وجود دارد. نمی توانیم بگوییم مردم به خاطر آب آشامیدنی مهاجرت کنند و به کلانشهرها بروند.
کلانتری با اشاره به اینکه اساس محیط زیست برای مردم است و برمبنای ضوابط باید رفتار نماییم، اضافه کرد: عرصه های محیط زیست نباید به روی مردم ممنوع شود. باید با ضوابط مشخص، امکان استفاده مردم فراهم گردد. یافته های حوزه محیط زیست باید به مردم منتقل و آموزش داده شود.