موج بحران آب در پایتخت

باغ من: بااینکه میزان بارش ها در فصل پاییز در پایتخت مناسب بوده اما هم چنان نگرانی هایی برای وضعیت منابع آبی تهران وجود دارد چراکه تنها یک سوم از سال آبی سپری شده و بارش برف است که می تواند سرنوشت منابع آبی پایتخت را مشخص نماید.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، هم اکنون وضعیت منابع آبی تهران نسبت به سال آبی گذشته با ۱۲ درصد کاهش روبروست، به گونه ای که بر طبق آمار موجود از وضعیت مخازن سدها درانتها فصل پاییز، مجموع حجم کنونی پنج سد بزرگ مخزنی استان تهران، ۵۴۹ میلیون مترمکعب بوده و این در شرایطی است که پارسال این عدد معادل با ۶۲۵ میلیون مترمکعب بوده است.

داریوش مختاری – کارشناس حوزه آب – در این باره به ایسنا اظهار داشت: لازم است تدابیری برای مدیریت مصرف آب اندیشیده شود چراکه بحران آب تمام استان ها را دربرگرفته و باید نگاه ویژه ای به این مساله وجود داشته باشد.

وی با بیان این که مصرف متوسط یک خانوار تهرانی، حدود ۲۰ مترمکعب در ماه است که با کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب، معادل ۱۲۰ میلیون مترمکعب که مصرف سالانه ی دو استان است، صرفه جویی خواهد شد، اظهار نمود: می توان با انجام اقداماتی ساده از هدررفت آب جلوگیری کرد.

این در شرایطی است که برمبنای گفته های مسئولان، متوسط نیاز آب آشامیدنی شهر تهران، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب برنامه ریزی میگردد که با عنایت به وضعیت آب و هوا، بارش، ذخیره برفی و منابع آب زیرزمینی، بخشی از این نیاز از منابع آبی سطحی (سدهای پنجگانه تهران) و بخشی دیگر از منابع آب زیرزمینی تأمین میگردد.

علاوه بر این، هم اکنون، ۲۲ درصد از آب مصرفی استان تهران از سدها، ۲۰ درصد از روان آب ها و ۵۸ درصد از آب های زیرزمینی تامین میگردد و بر طبق آمار سالانه، با ۱۵۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن زیرزمینی مواجهیم و طی ۱۱ سال سطح آب آبخوان تهران با افت ۱.۹ متری روبرو بوده است.

ازسوی دیگر، باید به این مساله باز توجه کرد که از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب منابع آبی در سال، ۳۰۰ میلیارد مترمکعب، تبخیر و از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب باقیمانده، ۹۰ میلیارد در حوزه کشاورزی و ۱۰ میلیارد مترمکعب در حوزه آب آشامیدنی مصرف میگردد و این در شرایطی است که در ایام گرم سال و در اوج مصرف، چهار و نیم میلیون مترمکعب آب در استان تهران مصرف میگردد که این رقم معادل ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه، یعنی معادل ۵۲ هزار بطری یک لیتری در هر ثانیه است که از این میزان، مصرف شهر تهران، سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شده، به عبارتی معادل ۳۸ هزار بطری یک لیتری در ثانیه در شهر تهران آب مصرف میگردد.

در این میان، برمبنای آخرین آمار منتشره از طرف وزارت نیرو، از شروع سال آبی ۹۸_۹۷ تا اختتام آذرماه، حجم آب ورودی به سدهای “لار”، “طالقان”، “کرج”، “لتیان” و “ماملو” ۱۷۵ میلیون مترمکعب گزارش شده و خروجی آب از این سدها، در مقایسه با سال آبی ۹۷_۹۶ از ۲۵ درصد کاهش برخوردار بوده است.

هم چنین حجم مخزن سد لار در مقایسه با سال گذشته، از کاهش ۵۲ درصدی، سد ماملو ۳۲ درصد و سد لتیان از کاهش ۱۰ درصدی برخوردار بوده و سدهای طالقان و کرج به ترتیب از ۲ و ۴ درصد رشد برخوردار می باشند.

برنامه مدیریت تنش آب آشامیدنی با فرض بارندگی مشابه سال آبی گذشته و کمبود آب در تابستان سال ۱۴۰۰، در وزارت نیرو پیش بینی شده و برای مدیریت تنش آبی شهرها و روستاهای کشور، راهکارهایی در چارچوب افزایش تأمین و تولید آب، ارتقای کیفی آب، افزایش توان ذخیره سازی آب، ارتقای مدیریت و بهره وری منابع تأمین، تاسیسات و شبکه ها و باز مدیریت مصرف در نظر گرفته شده است که از این طریق بتوان تا حد زیادی تنش آبی در کشور را مدیریت کرد.

برچسب ها:, , ,