کالیفرنیا چگونه آب زیرزمینی را مدیریت می کند؟ (۲) افت ۵، ۷ متری آب های زیرزمینی، اطلاعات آنلاین در اختیار همه کاربران

به گزارش باغ من برترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در آمریکا بامشکلاتی مانند نشست زمین، افت کیفیت آب زیرزمینی و پیشروی آب شور دریا مواجه می باشد. مجلس کالیفرنیا در سال ۲۰۱۴ قانونی رابرای توقف این روند تصویب کرد.
یک کارشناس حوزه منابع آب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افت سطح آب زیرزمینی در ایالت کالیفرنیا، پدیده ای با سابقه است. برترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در ایالات متحده با مشکلاتی مانند نشست زمین، افت کیفیت آب زیرزمینی و پیشروی آب شور دریا مواجه می باشد. مجلس کالیفرنیا در سال ۲۰۱۴ قانونی را تصویب کرد تا ادامه این روند را متوقف نماید. محمدرضا گلدانساز اضافه کرد: ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا واقع شده است. مساحت این ایالت ۴۲۳۹۷۰ کیلومترمربع (تقریباً یک چهارم ایران) است. میزان بارش سالانه در این ایالت از ۳۵۰۰ میلی متر در شمال غرب تا کمتر از ۱۰۰ میلی متر در جنوب شرق متغیر است و به صورت میانگین ۶۰۰ میلی متر در سال است. وی تصریح کرد: میانگین بارش سالانه در ایران حدود ۲۵۰ میلی متر است. ازاین رو به صورت متوسط میزان بارندگی در کالیفرنیا نسبت به ایران بیشتر است اما توزیع بارش در این ایالت همانند ایران غیریکنواخت بوده به گونه ای که در نواحی جنوب و جنوب شرقی این ایالت میزان بارندگی به کمتر از ۱۰۰ میلی متر در سال می رسد. این شرایط مشابه نواحی مرکزی ایران است.
این کارشناس حوزه منابع آب با اشاره به اهمیت آب زیرزمینی در کالیفرنیا اظهار داشت: علیرغم سهم اندک کشاورزی در اقتصاد کالیفرنیا (۵/۱ درصد)، این ایالت بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در آمریکا است. لازم به ذکر است که اقتصاد این ایالت بسیار بزرگ است به گونه ای که اگر کالیفرنیا یک کشور بود بعنوان پنجمین اقتصاد جهان شناخته می شد. گلدانساز افزود: حدود ۳۰ درصد نیاز شهری و کشاورزی در این ایالت از آب زیرزمینی تامین می گردد که این مقدار در دوران های خشکسالی تا ۴۰ درصد و بیشتر افزایش می یابد. طبق مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۵، ۴۳ درصد جمعیت کالیفرنیا برای آب آشامیدنی وابسته به آب زیرزمینی هستند. همینطور میزان برداشت آب زیرزمینی در این ایالت در سال ۱۹۹۵، ۸/۱۷ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است که معادل ۲۰ درصد کل آب زیرزمینی برداشتی در ایالات متحده آمریکاست. وی با اشاره به پدیده افت سطح آب زیرزمینی در کالیفرنیا و نتایج آن اظهار داشت: افت سطح آب زیرزمینی و اضافه برداشت در ایالت کالیفرنیا یک مسأله قدیمی بوده است. سازمان منابع آب کالیفرنیا (Department of Water Resources) به دستور مجلس، در سال ۱۹۸۰ گزارشی برای مشخص کردن محدوده آبخوان ها و وضعیت آنها از نظر اضافه برداشت منتشر نموده است. در این گزارش ۱۱ آبخوان از ۴۹۹ آبخوان کالیفرنیا دارای «شرایط بحرانی اضافه برداشت» شناخته شده اند. طبق تعریف این سازمان «یک آبخوان هنگامی در شرایط بحرانی اضافه برداشت قرار می گیرد که ادامه اقدامات و مدیریت فعلی احیانا باعث بروز اثرات منفی زیست محیطی، اجتماعی و یا اقتصادی شود». این کارشناس حوزه آب افزود: بر این اساس اگر در یک آبخوان یک یا چند مورد از موارد زیر وجود داشته باشد و یا احتمال بروز آن باشد، آن آبخوان دارای شرایط بحرانی اضافه برداشت است: کاهش شدید سطح آب زیرزمینی؛ نشست زمین که در اثر برداشت آب زیرزمینی اتفاق افتاده باشد؛ پیشروی آب دریا به آبخوان در مناطق ساحلی؛ و حرکت آب زیرزمینی با کیفیت پایین به محل مصرف و درنتیجه غیرقابل استفاده شدن آب برای مصارف فعلی. گلدانساز توضیح داد: در این گزارش شرح مختصری از وضعیت آبخوان های دارای شرایط بحرانی عرضه شده است. کمترین اضافه برداشت در آبخوان Santa Cruz-Pajaro، ۲۱ میلیون مترمکعب در سال و بیشترین اضافه برداشت در آبخوان Kern County، ۷۴۰ میلیون مترمکعب در سال گزارش شده است. در آبخوان Cuyama Valley در خلال ۲۵ سال از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵، افت سطح آب زیرزمینی از ۱۵ متر تا ۶۰ متر در نقاط مختلف اتفاق افتاده است. مشکلات دیگری هم مانند نشست زمین، تهاجم آب شور و کاهش کیفیت آب زیرزمینی هم وجود دارد. در آبخوان Tulare Lake برداشت بی رویه سبب نشست زمین به اندازه ۵/۱ متر در خلال ۱۳ سال شده است. در آبخوان Eastern San Joaquin County افت سطح آب زیرزمینی سبب جاری شدن آب با کیفیت پایین از نقاط دورتر به سمت چاه های بهره برداری شده و در نهایت این چاه ها رها شده و چاه های دیگری در نقاط دیگر حفر شده است. وی تصریح کرد: طبق مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۵، میزان اضافه برداشت از آب زیرزمینی در این سال، ۱۸۰۰ میلیون مترمکعب تخمین زده شده است. لازم به ذکر است که تا سال ۲۰۰۹، در ایالت کالیفرنیا یک شبکه جامع پایش آب زیرزمینی وجود نداشته است. ازاین رو اطلاعاتی مانند میزان اضافه برداشت و تغییرات تراز آب زیرزمینی در حوضه های آبریز به صورت سالانه وجود ندارد. اما با اجرای طرح پایش سراسری تراز آب زیرزمینی (CASGEM) از سال ۲۰۰۹، این اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار گرفته است. بیشترین مشکل افت آب زیرزمینی، در حوضه Tulare Lake وجود دارد و نتایج پایش نشان داده است در نقاطی از این حوضه افت سطح آب زیرزمینی بیشتر از ۵/۷ متر در سال بوده است. گلدانساز در انتها خاطرنشان کرد: مجلس ایالت کالیفرنیا اخیراَ قانونی را به تصویب رسانده تا در مدت ۲۰ سال بتواند شرایط پایدار را در حوضه ها بوجود آورد. در این قانون، تمامی مراحل برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی به عهده سازمان های محلی گذاشته شده است. همه این مراحل تحت نظارت سازمان منابع آب کالیفرنیا انجام شده و این سازمان موظف است برای رسیدن به نتیجه مطلوب، سازمان های محلی را یاری کند.