عرضه ۳۰۰ ساعت آموزش مجانی توسط شکارچی مجرم

به گزارش باغ من شکارچی مجرم ملزم به عرضه ۳۰۰ ساعت آموزش مجانی به بازدیدکنندگان موزه تنوع زیستی محمدیه در مورد اهمیت و ضرورت تداوم چرخه محیط زیست و حیات وحش و ارزش و فواید آن شد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اظهار نمود: قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه شهر محمدیه شهرستان البرز به فردی که مبادرت به آغاز به شکار جانوران وحشی با سلاح غیرمجاز و در فصل غیرمجاز در حوزه قضائی این دادگاه کرده بود با عنایت به شغل و شرایط خاص، نداشتن سابقه کیفری و در جهت آشتی متهم با محیط زیست و فرهنگ سازی در این زمینه، وی را علاوه بر مجازات نقدی، محکوم و ملزم به ۳۰۰ ساعت آموزش مجانی بازدیدکنندگان موزه تنوع زیستی محمدیه در مورد اهمیت و ضرورت تداوم چرخه محیط زیست و حیات وحش و ارزش و فواید آن کرد.
وی خاطرنشان کرد: در دادنامه صادر شده اشاره شده متهم پیش از حضور در موزه و انجام کار خدماتی (۳۰۰ ساعت جایگزین ۴ ماه حبس) باید ۴۰ ساعت آموزش زیر نظر کارشناسان محیط زیست گذرانده و سپس معلومات خویش را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد.
پسندیده عنوان کرد: رأی قاضی این شعبه یکی از نمونه های شایسته استفاده از مجازات های جایگزین حبس است که علاوه بر تأمین آثار فردی اصلاح فرد مجرم به شکلی آثار فرهنگی و اجتماعی سازنده را هم تأمین می کند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در انتها اشاره کرد: قانون گذار در بند ب ماده ۳ آئین نامه مبحث ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، در مورد روش اجرای مجازات های جایگزین حبس، سازمان محیط زیست را همچون نهادهای مجری مجازات های جایگزین حبس دانسته است که به این طریق راه تبدیل مجازات حبس به انجام خدمات مجانی انجام می دهد.