سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم منصوب گردید

باغ من: محمد مهدی میرزایی قمی ​​​​​​​در حکمی از طرف عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان سرپرست مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم منصوب گردید.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، در حکم عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به محمد مهدی میرزایی قمی آمده است: به سبب این حکم به سمت سرپرست مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان منصوب می شوید. این مرکز یکی از گسترده ترین حوزه های دانشی و دارای ابعاد مختلفی از بعد موضوعی (هوا، امواج رادیویی، بو، اقتصاد کم کربن، تغییرات اقلیم و گازهای گلخانه ای، گرد وخاک و همین طور سیاستگذاری، بازرسی و تعیین حدود مجاز و دستور العمل های فنی است که امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره مندی از ظرفیت های موجود در این مرکز و معاونت وبا مشارکت های فکری و همکاری دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی و همین طور واحدهای ذیربط در سازمان و دیگر دستگا های اجرایی در پیش برد اهداف و سیاست های لین سازمان در حوزه های مقابله با آلودگی هوا موفق و موید باشید.