تشکیک در مبانی علمی توافق پاریس؛ عامل گرمایش زمین فعالیت انسان یا خورشید

به گزارش باغ من در مقابل ادعای بعضی از اقلیم شناسان که معتقدند گازهای گلخانه ای انسان ساخت عامل اصلی گرمایش زمین است، بسیاری دیگر از اقلیم شناسان معتقدند فعالیت های خورشیدی عامل اصلی این مورد است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: مبحث گرمایش زمین سال ها است که به یک مبحث چالشی در بین اقلیم شناسان تبدیل گشته است. عده ای از دانشمندان معتقد هستند که پس از آغاز انقلاب صنعتی که باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه ای انسان ساخت شد، دمای کره زمین هم افزایش یافته است؛ ازاین رو در جهت کاهش دمای کره زمین باید مبادرت به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انسان ساخت کرد. با تاکید بر همین استدلال، کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) پس از آخر دوره اجرایی پروتکل کیوتو در سال ۲۰۱۲ که از سال ۱۹۹۸ دوره اجرایی آن آغازشده بود، توانست در اجلاس بیست و یکم خود، تائید اولیه اعضا را در مورد موافقت نامه دیگری تحت عنوان موافقت نام تغییر اقلیم پاریس به دست آورد. ایران هم جز کشورهایی است که این موافقت نامه را تائید اولیه کرده است. قابل ذکر است که پروتکل کیوتو به دلایلی ازجمله خروج آمریکا و عملکرد نامناسب سایر کشورهای توسعه یافته که خود جز مبدعان این پروتکل بودند با شکست روبرو شد و نتوانست در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای موفق باشد. در مقابل این اقدامات اما بسیاری دیگر از اقلیم شناسان، افزایش دمای کره زمین به علت افزایش انتشار گازهای گلخانه ای انسان ساخت را رد می کنند. این دسته از دانشمندان معتقد هستند که این مورد جز روند طبیعی زمین است و علت اصلی آن هم فعالیت خورشیدی است. گرم شدن زمین ناقص بررسی شده است یوسف قویدل، دانشیار اقلیم شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با رد فرضیه افزایش دمای کره زمین به علت فعالیت های انسانی می گوید: آنچه هم اکنون ما شاهد آن هستیم یک دوره گرمایش از دوره های گرمایشی سابقه داری است که به صورت دوره ای و البته طبیعی در طول نزدیک به ۵ میلیارد عمر سیاره زمین همواره گاه و بی گاه ظهور و بروز یافته است. او تاکید می کند: من و خیلی از همکاران مسئله تغییر اقلیم را پدیده ای زمانی و دارای تکرار که بر اثر عوامل طبیعی مثل فعالیت های خورشیدی خصوصاً لکه های خورشیدی حادث می شود، می شناسیم نه اثر گازهای گلخانه ای مثل کربن دی اکسید. برخی دیگر از اساتید اقلیم شناسی، معتقد هستند که گرمایش زمین به صورت ناقص بررسی شده است. چراکه عوامل دیگری هم در این مسئله سهیم هستند، در بررسی ها نادیده گرفته شده اند. محمدتقی زمانیان، استاد اقلیم شناسی دانشگاه و عضو سابق کمیته مشترک علمی وابسته به برنامه و تغییر اقلیم جهان، هم معتقد است: متأسفانه گرم شدن زمین ناقص بررسی شده است و همین سبب شده که کربن دی اکسید، عامل گرمایش زمین شناخته شود. اگر این مورد به صورت جامع مورد بازنگری قرار گیرد و نقش همه‌ی پارامترها مانند خورشید دخیل شمرده شود نتایج کلاً تغییر خواهد نمود. علل علمی کاملی هم برای گرم شدن کره زمین وجود ندارد چراکه با عنایت به تغییر وضعیت فعلی ایستگاه ها در اندازه گیری دما نسبت به وضعیت سابق آنها، امکان مقایسه آن وجود ندارد از جانب دیگر، برخی دیگر از اقلیم شناسان، عدم تطابق داده اقلیمی با پیش بینی های مطرح شده از جانب نهادهای بین المللی مسئول مانند کمیته بین الدولی (IPCC) را دلیل نادرست بودن این نتیجه گیری ها می دانند. حسن لشکری، استاد اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین هم می گوید: داده های ثبت شده فعلی با هیچ کدام از پیش بینی های انجام شده مطابقت ندارد؛ ازاین رو نتایج هیچ کدام از این مدلها قابل اعتماد نیستند، چراکه پیش بینی های گذشته آنها برای امروز تحقق پیدا نکرده است. او همینطور اعتقاد دارد که تابحال سیاره زمین چند دوره گرم و سرد را سپری کرده است. در ادوار گذشته که خبری از این همه جمعیت، صنایع متعدد، سوخت های فسیلی و غیره نبوده گرمایش جهانی چگونه اتفاق افتاده است. در دوره هایی در همین کشور ایران دماهای بالاتر از این ثبت شده است. از جانب دیگر برخی هم با مطرح کردن میزان افزایش دمای زمین، آمارهای مطرح شده از جانب نهادهای مورد اشاره را رد می کنند. در همین راستا شمسی پور استاد اقلیم شناسی دانشگاه تهران معتقد است: آنچه که درباره گرمایش زمین در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ گفته می شود دروغ محض است و افزایش دما در سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ تنها هشت دهم درجه بوده است که این میزان قابل توجه نیست. پرداختن به مسئله گویی پراهمیت تر از دسته موتور تغییر اقلیم است. رد مبانی توافق پاریس در نتایج مطالعات انجام شده در دانشگاه اوهایو و دانشگاه واشنگتن علاوه بر این اقلیم شناسان که فعالیت های خورشیدی را عامل اصلی گرمایش زمین می دانند می توان به برخی پژوهش های انجام شده در سایر کشورها هم اشاره نمود. بعنوان نمونه می توان به پژوهش های انجام شده از جانب دانشمندان آمریکایی اشاره نمود مطالعات انجام شده در دانشگاه اوهایو و دانشگاه واشنگتن نشان داده است که فقط ۴ درصد از گازهای گلخانه ای را کربن دی اکسید (CO2) تشکیل می دهد و ۹۵ درصد دیگر این گازها بخارآب است. از سوی دیگر از ۴ درصد دی اکسید کربن موجود در جو زمین، تنها ۰.۲ درصد آن توسط انسان تولیدشده است و ۹۹.۸ درصد آنرا خود طبیعت تولید کرده است. ازاین رو باید اظهار داشت که هنوز اجماع علمی متقنی بر سر افزایش دمای کره زمین به جهت فعالیت های انسانی وجود ندارد. چراکه نظرات متعددی در این حوزه به ثبت رسیده است. از همین رو ضروری می باشد که موافقت نامه فوق و نتایج الحاق به آن از دیدگاه های تخصصی موردنقد و بررسی دقیق قرار بگیرد.

برچسب ها:, , ,