افزایش طبیعی جمعیت گونه ای پروانه همزمان با بارش ها در کشور

به گزارش باغ من در ایام اخیر شاهدموج حرکت پروانه های بی شماری هستیم که در مناطق مختلف کشور دیده می شوند وبرای بسیاری این سوال پیش آمده که این پروانه ها از چه گونه ای هستند و چرا جمعیتشان افزایش یافته است.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، علیرضا نادریکارشناس حشرات و پروانه شناس در معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره اظهار داشت: این گونه با نام علمی Vanessa cardui گونه ای فراوان در مناطق وسیعی از اروپا، شمال آفریقا، آسیا و حتی استرالیا است. این پروانه با توانایی تطابق خود با شرایط مختلف اقلیمی قادر به ادامه زندگی در شرایط دشوار می باشد، شرایطی که سایر گونه های پروانه ها قادر به زندگی نیستند.
وی افزود: لارو این پروانه قادر به تغذیه از طیف وسیعی از گیاهان است و همین مبحث به آن توانایی انتشار وسیع تری را داده است.
نادری در پاسخ به این پرسش که «چرا امسال جمعیت آنها تا به این اندازه افزایش یافته است» اظهار داشت: هر چند سال که دوره های بارشی در کشور تغییر می کند و شاهد افزایش بارندگی می شویم و از سویی زمستان ها معتدل تر می شوند و اقلیم بیشتر مدیترانه ای می شود، گیاهان میزبان این پروانه بخش وسیع تری را می پوشانند و این گونه به سرعت با تخم گذاری بر روی این گیاهان وارد دوران دگردیسی می شود و پروانه های بالغ در کمتر از سه هفته ظاهر می شوند.
وی اضافه کرد: این پروانه ها مجدداً تخم گذاری می کنند و این چرخه را باردیگر تکرار می کنند تا جایی که هنوز پوشش گیاهی و رطوبت و دما مناسب باشد.
این پروانه شناس درباره علت جابه جایی های طولانی این گونه در مناطق مختلف اظهار داشت: خیلی از این پروانه های تازه بالغ با پرواز قوی، خویش را به نقاط دورتر می رسانند و حتی تا ارتفاعات ۴۰۰۰ متری هم پیش می روند. آنها این مورد را مدیون سیستم ذخیره چربی بالای خود هستند که آنها را قادر به پرواز طولانی و زنده ماندن در دماهای پایین تر هم می سازد.
نادری اظهار داشت: آنها به ندرت روی محصولات کشاورزی تخم گذاری می کنند و دلیل حضور آنها در اطراف این مزارع وجود منابع غنی شهد برای پروانه های بالغ و گیاه میزبان برای تخم گذاری است که در اطراف مزارع به صورت خودرو می رویند.
کارشناس حشرات سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در سال های گذشته بیشتر از ۴ یا ۵ بار موج ظهور این پروانه در کشور ما دیده شده است که البته در تمام کشورهای منطقه هم دیده می شود.
وی افزود: از حدود اواسط دی ماه این پروانه ها از جنوب استان سیستان و بلوچستان با جمعیت بالا گزارش شدند و با گرم تر شدن فصل و رفتن به سمت بهار در عرض های شمالی تر دیده شدند و بزودی با بهاری شدن مناطق شمالی کشور، در تمام این مناطق به وفور یافت خواهد شد.
این پروانه شناس خاطرنشان کرد: این گونه همیشه در هزاران سال در منطقه ما حضور داشته و همیشه جمعیت آن در نوسان بوده است.
به قول نادری، در سال های اخیر با تخریب زیستگاه های طبیعی مخصوصاً چرای بی رویه دام ها، گیاهان خاردار جایگزین گیاهان متنوع و خوش خوراک مناطق مختلف شده اند. برای مثال گیاه کنگر وحشی بعنوان یک گونه مهاجم در تمام عرصه های استان خوزستان، لرستان و بوشهر و بسیاری استان های دیگر همچون استان های شمال شرقی و شمالی جای سایر گیاهان را گرفته و پوشش بسیار وسیعی را به وجود آورده است. از آنجایی که این گیاه از اصلی ترین و مهمترین میزبان های لارو این پروانه است بنابراین به علت وجود غذای کافی جمعیت این پروانه جهش زیادی پیدا می کند.
نادری افزود: با گرم شدن هوا و کاهش بارندگی ها این موج جمعیتی رو به کاهش خواهد گذاشت و منتظر شرایط مناسب در سال های آینده خواهد بود.
این پروانه شناس تصریح کرد: این گونه هیچ صدمه ای به محصولات کشاورزی وارد نمی کند و مشکلی از جانب این پروانه برای مردم ایجاد نمی گردد.