در گزارش باغ من عنوان شد: تصویر برداری همزمان از ۳ پلنگ در شاهرود، تصویر یک یوزپلنگ ثبت گردید

باغ من: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از تصویربرداری سه پلنگ ایرانی و یک یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران شاهرودخبر داد و اظهار داشت: این تصاویر نشان از پویایی زیستی این دو گونه در منطقه می دهد.

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با سالروز انعقاد جهانی کنوانسیون تنوع زیستی به میزبانی محیط زیست سمنان با اشاره به اینکه ثبت تصویر از سه پلنگ ایرانی بالغ و یک یوزپلنگ آسیایی بالغ طی روز گذشته در ذخیره گاه زیستکره توران شاهرود خبر خوبی برای این روز بود، اشاره کرد: تصاویر ضبط شده از سه قلاده پلنگ توسط دوربین تله ای در کنار یکی از آبشخورهای این پارک ملی تهیه شده است.
وی با اشاره به اینکه در این ذخیره گاه زیستکره بارها از پلنگ ایرانی ثبت تصاویر شده اما مشاهده همزمان سه قلاده بالغ از این گونه باارزش جانوری نادر است، ابراز کرد: تصاویر شاهد سلامت و وضعیت جسمی مناسب این گونه دارد.

ضرورت حفظ گونه های نادر
مدیرکل محیط زیست استان سمنان اظهار داشت: دوربین های تله ای توسط یکی از عکاسان و دوستداران طبیعت در توران همین طور ثبت تصویر یک قلاده یوزپلنگ آسیایی را نیز به دنبال داشت، اشاره کرد: پویایی جمعیت جانوران وحشی در یک زیست بوم در گرو حفظ گونه های شاخص آن زیست بوم به خصوص گونه های چتر و پرچم است و پلنگ بعنوان گونه چتر و یوزپلنگ بعنوان گونه پرچم در این پارک ملی نقش بسزایی در پویایی جمعیت سایر گونه ها به خصوص طعمه های خود دارند.
عبدوس با اشاره به اینکه این گونه ها که از حفاظت ویژه و علاقه عمومی برخوردار می باشند چتر حمایتی برای خیلی از گونه ها را فراهم می کنند، اضافه کرد: از میان گونه های چتر ایران می توان به پلنگ و خرس قهوه ای اشاره نمود و همین طور گونه پرچم شامل تعداد کمی از گونه های درخطر انقراض جهانی مانند یوزپلنگ آسیایی، لاک پشت های دریایی، وال ها، فیل ها، کرگدن ها و… است که برای عموم مردم شناخته شده و کانون توجه هستند.
وی اضافه کرد: حفظ گونه های چتر و پرچم ضامن حفظ تمامیت یک زیستگاه و همه گونه های موجود در آن خواهد بود.

منبع: