رئیس انجمن متخصصان محیط زیست: ارائه پیوست های زیست محیطی برای پروژه ها عامل کاهش آلایندگی است

باغ من: رئیس انجمن متخصصان محیط زیست کشور اظهار داشت: با ارائه پیوست های زیست محیطی برای پروژه ها می توان خیلی از مشکلات حوزه محیط زیست را کم کرد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، اولین همایش ملی محیط زیست، مشارکت اجتماعی و فرهنگی با محورهای بررسی نقش مدیریت شهری در اجرای ملاحظات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها، بررسی نقش مشارکت اجتماعی در کاهش معضلات زیست محیطی با حضور اسکندر امیدی نیا معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، حسن پسندیده مدیرکل محیط زیست استان و تعدادی از تشکل های مردم نهاد، قبل از ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شدمجید عباسپور در این همایش درباب بررسی نقش مدیریت شهری در اجرای ملاحظات زیست محیطی مطالبی بیان کرد و اظهار داشت: امروزه توجه به مسائل محیط زیستی در برنامه ریزی ها، فعالیت ها، اقدامات توسعه در شهرها می تواند گامی مؤثری در صیانت از ثروت های ملی باشد.
وی افزود: با ارائه پیوست های زیست محیطی برای پروژه ها می توان خیلی از مشکلات حوزه محیط زیست را کم کرد. عباسپور تصریح کرد: افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان با برگزاری همایش های مردمی و ارائه آموزش های لازم محقق می شود و باید در این راه برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد و گام های اساسی برداشته شود. رئیس انجمن متخصصان محیط زیست کشور گفت: باید مدیریت شهری به سمتی حرکت نماید تا هدایت شهر به سمت شهری دانش پایه و هوشمند باشد و با افزایش اختیارات قانونی متولیان حوزه پسماند، لحاظ کردن فاکتورهای توسعه شهری، افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، تسهیل بازآفرینی بافت فرسوده و افزایش میزان تفکیک زباله شهری همچون راهکارهای حفاظت از محیط زیست شهری است که باید به آنها توجه گردد. وی افزود: مشکلات زیست محیطی یکی از اساسی ترین مسائل شهاری امروزی است که بر اثر تقابل با محیط زیست به وجود آمده و امروزه شعار اصلی هزاره سوه ناشی از آثار شهرها بر گستره زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسان است. عباسپور اشاره کرد: توسعه پایدار نیازمند استفاده کارآمد و بهینه از منابع و آلودگی کمتر محیط زیست است. رئیس انجمن متخصصان محیط زیست کشوراظهار داشت: بهبود کیفیت آب و هوا، مدیریت منابع آب و فاضلاب، احیای آبراه ها و رودخانه های شهری، پالایش و تصفیه تمام فاضلاب های خانگی، تأمین یک منبع پاک برای آب لوله کشی و نصب تجهیزات پیشرفته، پالایش آب، جلوگیری از آلودگی آب در پروسه تهیه و تولید آن، ارتقای سیستم لوله کشی، استفاده از اتوبوس های برقی و کنترل تقاضای سفر، جایگزینی تاکسی و موتورسیکلت سبز و استفاده از اتوبوس برقی و با سوخت گاز از مسائلی است که در صیانت از محیط زیست مؤثر است. وی بیان کرد: مدیریت پسماند یک معضل کشوری است و در این میان میزان مشارکت و آموزش گروه ها اهمیت مضاعفی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
عباسپور اظهار داشت: محیط زیست شهری از سه بخش شهری، محیط طبیعی و محیط اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده است و معضلات آب و هوا، فرسایش خاک، آلودگی صوتی، نوری، از چالش های جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: مدیریت شهری نیازمند مدیریت تجمیعی است و برای تحقق مشارکت باید امکانات را هم مهیا نماییم. این استاد دانشگاه اضافه کرد: مدیریت انرژی، توانمند سازی و مشارکت های محیط زیستی، پایش و مدیریت منابع و فاکتورهای محیط زیستی و ارزیابی استانداردهای محیط زیستی در رویکرد شهرداری ها باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع: