تحول سازمانی، الزامات و چالش ها در زنگ آموزش کارکنان محیط زیست

باغ من: معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا، در زنگ آموزش کارکنان سازمان محیط به مبحث تحول سازمانی، الزامات و چالش ها پرداخت.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، برنامه چهل و یکمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با اختصاص به سوژه تحول سازمانی، الزامات و چالش ها، امروز ساعت ۹ در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شد. رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان در این خصوص اظهار داشت: در این برنامه آموزشی، سرهنگ علی هاشمی، معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا، مبحث «تحول سازمانی، الزامات و چالش ها» را تشریح نمود. آرش یوسفی با اشاره به اینکه تحول سازمانی فرآیندی درونی بوده و زیربنای هر تغییر مثبتی تلقی می شود، اظهار داشت: برای دستیابی به تحول سازمانی نیازمند ترسیم تصویری مطلوب از آینده هستیم و باید به جنبه های انسانی و اجتماعی آنکه همان فرهنگ سازمانی است و نقش بسزایی در تحقق تحول سازمانی دارد توجه ویژه ای نماییم. وی اشاره کرد: با عنایت به گذشت حدود نیم قرن از تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست و لزوم انجام تحولات بنیادین محیط زیستی، ضرورت تغییرات درونی برای مواجهه و حل مسائل پیش روی سازمان، به شدت احساس شده و ناگزیریم تا برای جلوگیری از ایجاد حس رخوت و عقب ماندگی از اتفاقات پیش روی محیط زیست، به تحول سازمانی بیندیشیم و به آن عمل نماییم.

منبع: