در نامه نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه مطرح شد؛ درخواست برخورد قضایی با صادرکنندگان مجوز سدسازی و انتقال آب

به گزارش باغ من برخی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواهان توقف پروژه های سدسازی و انتقال آب بر رود کارون و برخورد دادستانی کل کشور با صادرکنندگان مجوز این پروژه ها شدند.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، برخی از نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان توقف برخی پروژه های سدسازی و انتقال آب در حوضه رود کارون و برخورد با صادرکنندگان مجوز این پروژه ها شدند.
نویسندگان این نامه درخواست کرده اند: خواهشمند است دستور فرمائید دادستان محترم کل کشور اقدام لازم برای تسریع در رسیدگی به پرونده های طرح های انتقال آب و سدسازی (بهشت آباد، خرسان، گلاب، سد گتوند و غیره بر روی رودخانه کارون) و همینطور روندهای مبهم و متخلفانه طرح انتقال آب خزر به سمنان ورود کرده و نظر به شکایت تشکل های محیط زیستی از بانیان طرح انتقال آب سد کوهرنگ ۳ با عنایت به مستندات پیوست لازم برای رسیدگی خارج از نوبت مبذول فرمایند.
متن این نامه که به امضای نمایندگانی از استان های مختلف کشور در مجلس شورای اسلامی رسیده به شرح زیر است:

«تداوم حیات مادی و معنوی در بستر یک محیط زیست سالم و پایدار امکان پذیر خواهد بود. از همین رو ابلاغ سند ملی حفاظت از محیط زیست کشور، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و تاکید بر جرم انگاری محیط زیستی در این سند جامع، پویا، راهگشا و اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی لزوم امروز کشور برای حفظ و احیای محیط زیست و منابع طبیعی کشور است.
لذا برای تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پایداری سرزمین و نظر به نتایج خطرناک و بعضاً جبران ناپذیر ملی ناشی از طرح های سدسازی بی رویه و انتقال آب بین حوضه ای که به جهت حکمرانی غلط و انحصاری وزارت نیرو و مصالحه کاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام گرفته و در حال انجام می باشد و همینطور نتایج جبران ناپذیر انتقال آب بین حوضه ای که برخلاف اهداف و مفاد سند ملی حفاظت از محیط زیست کشور و اصل پنجاهم اساسی است و اینکه تجربه نشان داده است سازمان حفاظت محیط زیست در صدور مجوزات خویش ملاحظات فنی و کارشناسی و بعضاً حقوقی و اجتماعی را رعایت نمی کند به صورتی که دستگاه محترم قضا بعضی از این پروژه ها را متوقف کرده ضروری به نظر می آید قوه محترم قضائیه با استفاده از اختیارات مصرحه در قانون اساسی و دیگر قوانین مطرح شده در این پروژه و دیگر پروژه های انتقال آب از سرشاخه های کارون، ورود شکلی و ماهوی نماید و آثار و عواقب اینگونه پروژه ها را بر رودخانه کارون و زیستمندان آن در مبدا بررسی نموده و در صورتیکه هرگونه پروژه مخرب و فاقد ارزیابی های مستقل محیط زیستی و اجتماعی که بدون توجه به دغدغه ها و نظرات کارشناسی نخبگان تهیه و تدوین شده است، بدون ملاحظه و توجه به فشارهای سیاسی متوقف کرده و با صادرکنندگان مجوزها برخورد قانونی و مناسب صورت گیرد.
لذا خواهشمند است دستور فرمائید دادستان محترم کل کشور اقدام لازم برای تسریع در رسیدگی به پرونده های طرح های انتقال آب و سدسازی (بهشت آباد، خرسان، گلاب، سد گتوند و غیره بر روی رودخانه کارون) و همینطور روندهای مبهم و متخلفانه طرح انتقال آب خزر به سمنان ورود کرده و نظر به شکایت تشکل های محیط زیستی از بانیان طرح انتقال آب سد کوهرنگ ۳ با عنایت به مستندات پیوست لازم برای رسیدگی خارج از نوبت مبذول فرمایند.
امیدواریم با ترویج گفتمان آگاهی بخشی، پرسشگری و مطالبه گری محیط زیستی مبتنی بر سند ملی حفاظت از محیط زیست کشور ابلاغیه رهبر حکیم انقلاب و اصل پنجاهم قانون اساسی کشور بتوانیم کشور را از شرایط دشوار محیط زیستی نجات دهیم.»

برچسب ها:, , ,