نقض ممنوعیت ورود گردشگران به میانکاله از جانب محیط زیست

به گزارش باغ من یک فعال محیط زیست از طریق اندازی اتوبوس گردشگری در میانکاله، بر خلاف ممنوعیت ورود گردشگران به این پناهگاه حیات وحش اطلاع داد.
فرزاد علیزاده، فعال محیط زیست، در گفتگو با خبرنگار مهر در اینباره توضیح داد: همین چندی قبل بود که خبر ممنوعیت ورود گردشگران به پناهگاه حیات وحش میانکاله منتشر گردید دلیل این کار هم آتش سوزی، ریختن زباله و در نهایت تهدید زیستگاه و حیات وحش اعلام شده بود. علیزاده اضافه کرد: چند سالی است که فعالان محیط زیست از سرتاسر ایران به طرق مختلف مخالفت خویش را با گردشگری بی ضابطه در مناطق حفاظت شده همچون پناهگاه حیات وحش میانکاله اعلام نموده اند تا جائی که در نهایت کار به شکایت از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشید. وی افزود: حالا از معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران نقل می کنند که مقرر است در میانکاله اتوبوس گردشگری راه بیاندازند! به نظر می آید برخی از مدیران محیط زیست ما، رسالت اصلی شان، که همانا حفظ و صیانت از محیط زیست و حیات وحش است را فراموش کرده اند. اگر مسئولیت آقای یداللهی بعنوان مدیر فنی در سازمان محیط زیست ذکر نمی شد انسان فکر می کرد ایشان کارمند سازمان گردشگری هستند! این فعال محیط زیست تصریح کرد: آقای معاون فنی نمی دانند که همین الان چندین پرونده در مورد گردشگری در همین تکه زمین ۶۸ هزار هکتاری که در درجه اول ذخیره گاه زیست کره و در درجه دوم پناهگاه حیات وحش است یعنی جایی است که حیوانات از دست صدمه های انسان در آن پناه گرفته اند، در مراجع قضائی مفتوح است؟ وی خاطرنشان کرد: آیا اساساً اداره کل مازندران و گلستان از نظر نیروی انسانی و توان لجستیکی چقدر توان دارد که می خواهد فوج فوج توریست را وارد منطقه کند؟ با کدام برنامه ریزی چنین تصمیمی گرفته شده است؟ تعداد محیط بانان پناهگاه حیات وحش میانکاله چند نفر است؟ اینها سوالاتی است که اداره کل محیط زیست استان باید به آنها جواب بدهد. چندی قبل، علی اکبر یداللهی، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به رسانه ها اظهار داشته بود: اتوبوس گردشگری در منطقه میانکاله مازندران راه اندازی می شود. وی توضیح داده بود: شاهد حضور گردشگران با خودرو های شخصی در تالاب میانکاله بودیم که برای پیشگیری از تخریب و حفاظت بیشتر منطقه قرار شد پارکینگ سه هکتاری برای پارک خودرو ها ایجاد شود تا از ورود خودرو ها در این منطقه جلوگیری شود. بعد از انجام اقدامات مربوط به پارکینگ چند دستگاه اتوبوس گردشگری اختصاص می یابد تا مسافران و مردم بتوانند از این منطقه بکر بازدید نمایند. ۶ هکتار از منطقه میانکاله برای بازدید مردم در نظر گرفته شده است.

منبع: