افزایش دما در همه استان های ایران در تیر ۹۸

به گزارش باغ من رئیس مرکز ملی خشکسالی از افزایش ۱.۷ درجه ای دمای کشور در تیرماه ۹۸ اطلاع داد و اظهار داشت: در نخستین ماه تابستان ۹۸ همه استان ها نسبت به بلندمدت افزایش دما داشتند.

صادق ضیائیان در گفتگو با ایسنا، به وضعیت دمایی کشور در تیر ماه ۹۸ اشاره و اظهارکرد: متوسط دمای کشور در ماه گذشته، ۳۰.۷ درجه سلسیوس بود و از آنجائیکه میانگین دمای بلندمدت تیر در کشور ۲۹.۱ درجه سلسیوس است، تیر امسال نسبت به بلندمدت ۱.۷ درجه سلسیوس افزایش دما داشت.

وی با تاکید بر اینکه در تیرماه ۹۸ همه استان ها افزایش دما را نسبت به متوسط بلندمدت خود تجربه کردند، اظهار داشت: در ماه گذشته بیشترین افزایش دما در استان های چهارمحال بختیاری و سمنان با ۲.۹ درجه سلسیوس همینطور در اصفهان با ۲.۷ درجه سلسیوس بود.

رئیس مرکز ملی خشکسالی افزود: در تیرماه ۹۸ استان های بوشهر و گلستان کمترین افزایش دما را نسبت به بلندمدت تیرماه خود داشتند که در استان بوشهر در حدود ۰.۵ درجه و در گلستان حدود ۰.۷ درجه بود.

ضیائیان در ادامه با اشاره به اینکه در تیرماه ۹۸ متوسط دمای استان تهران ۲۸.۶ درجه سلسیوس به ثبت رسید، اظهار داشت: از آنجا که متوسط بلندمدت دمای تهران ۲۶.۸ درجه سلسیوس است، در تیر ماه امسال شاهد اختلاف دمای ۱.۷ درجه ای دما در تهران بودیم.
وضعیت نرمال بارش ایران در تیر ۹۸
رئیس مرکز ملی خشکسالی همینطور به اشاره به میزان بارش کشور در تیرماه ۹۸ اظهار داشت: در ماه گذشته مجموع بارش کشور ۳.۴ میلی متر به ثبت رسید. میزان بارش بلندمدت کشور در تیرماه ۳.۶ میلی متر است ازاین رو نسبت به دوره مشابه بلندمدت بارش کشور وضعیت نرمالی داشته اما با عنایت به اینکه در تیرماه سال قبل میزان بارش در حد ۰.۶ میلی متر بود، امسال اختلاف قابل توجهی نسبت به سال قبل در وضعیت بارش داشتیم و بارش تیر امسال نسبت به سال قبل بیشتر بود.

وی با اشاره به وضعیت بارشی استان تهران در ماه گذشته اظهار داشت: در تیرماه ۹۸ تهران ۰.۳ میلی متر بارش دریافت کرد و با عنایت به اینکه بارش بلندمدت تهران در تیرماه ۶.۴ میلی متر است امسال میزان بارش بسیار کمتر از حد دراز مدت بوده است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی در انتها اظهار داشت: بیشترین میزان بارش تیرماه ۹۸ در استان های گیلان، مازندران و گلستان به ترتیب با ۸۴، ۶۴ و ۲۶ میلی متر بود.

برچسب ها:,