دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار عنوان کرد؛ نظارت مستمر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار بر عملکرد دستگاه ها

به گزارش باغ من دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار، با اشاره به نظارت های مستمر ستاد ملی مقابله با گردو غبار طی دو سال قبل بر عملکرد دستگاه ها، اظهار داشت: این نظارت ها منجر به همگرایی اقدامات شده است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، علی محمد طهماسبی بیرگانی با اشاره به انتقاد وارد شده به نحوه نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر عملکرد دستگاه ها در حوزه گردوغبار در بعضی از رسانه ها اظهار داشت: این سازمان بر مبنای ماده یک آئین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گردوغبار و اصلاحیه آن در چارچوب ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار، مسئول تبیین سیاستگذاری و ارائه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه ای و نظارت و پیگیری اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت مبحث آئین نامه است.

وی با اشاره به اینکه ستاد ملی مقابله با گردوغبار تابحال بیست و دو جلسه کمیته ملی، یازده جلسه کارگروه تخصصی، تشکیل کارگروه های استانی به ریاست معاونت امور عمرانی استانداران سراسر کشور برگزار شده است، اظهار داشت: این ستاد انجام مطالعات منشاء یابی داخلی بعنوان مرجع تعیین اولویت های ملی اقدامات مقابله با پدیده گردوغبار، آغاز مطالعات تدوین برنامه اقدام استان ها برای آمادگی و مقابله با این پدیده و هم آغاز مطالعات منشاءیابی خارجی، طیف گسترده ای از اقدامات را برای تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری کشور برای آمادگی و مقابله با پدیده گردوغبار فراهم ساخته است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: از جانب دیگر و طی دو سال قبل و به علت عدم تکافوی اعتبارات دولتی در رابطه با مقابله با گردوغبار، تأمین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی مورد درخواست و پیگیری این ستاد قرار گرفته و با نظر موافق مقام معظم رهبری منجر به اجرای عملیات اجرایی گسترده در مناطق مختلف کشور شده است.

دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر دستگاه ها، مجموعه اقداماتی را با محوریت عملیات تثبیت بیولوژیک، به انجام رسانده و در سطح کشور قریب به ۵۰۰ هزار هکتار انواع عملیات اجرایی پیشگیرانه، اصلاحی و احیایی و تنها در استان خوزستان بیشتر از یکصد هزار هکتار عملیات تثبیت بیولوژیک صورت پذیرفته است.

انجام نظارت عالیه از این اقدامات طی دو سال قبل از جانب ستاد ملی مقابله با گردوغبار منجر به همگرایی اقدامات به سمت عملیات اجرایی موثر و پرهیز از اقدامات پرهزینه و کم اثر شده است و این اقدامات همچنان در حال پیگیری و اجرا بوده و امسال هم این مهم به بیشتر از ۱۵ استان کشور تسری خواهد یافت.

وی در مورد انتشار اخبار در مورد صدور مجوز انتقال آب و خشک شدن تالاب ها در رسانه ها اظهار داشت: از زمان شروع به کار دولت های یازدهم و دوازدهم هیچ گونه مجوزی برای مطالعه و اجرای طرح های انتقال بین حوضه ای صادر نشده است، لازم به تبیین است که توجه به حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ها بعنوان بخش حیاتی از اکوسیستم های آبی بعنوان یکی از ضروریات مدیریت سرزمین مورد عنایت دولت تدبیر و امید بوده و در همین راستا قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ها بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: مطابق با ماده ۲ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابها موظف به تعیین نیاز آب محیط زیستی تالا¬ب¬ها و وزارت نیرو مکلف به تامین آن است.

بنابراین صیانت از تالاب ها و تامین حقابه آنها برای پیشگیری از تبعات ناشی از خشکیدگی تالابها همچون برخاستن گردوغبار و از دست رفتن معیشت و سلامت جوامع ساکن در محدوده تالاب ها، نیازمند ایجاد وفاق میان همه سازمان ها و ارگان های موثر و متاثر است.

وی تصریح کرد: با این وجود طی سنوات اخیر سازمان حفاظت محیط زیست به میزان اعتبارات تخصیص یافته و با هدف بهره گیری حداکثری از این اعتبارات، نسبت به اولویت بندی و انجام عملیات اجرایی احیای تالاب ها همچون عملیات لایروبی، احیای انهار و مسیل ها، آزادسازی حریم ها و… اقدام نموده است که خوشبختانه با عنایت به متقدم بودن این فعالیت ها نسبت به وقوع سیلاب بهار ۱۳۹۸ منجر به تسهیل ورود سیلاب به تالاب ها و آبگیری مناسب آنها در مدت زمان یاد شده شد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: در مجموع این ستاد با تلاش مضاعف و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود، توان خویش را به ارتقا وضعیت کشور در آمادگی و مقابله با اثرات مخرب پدیده گردوغبار معطوف ساخته است و امید دارد که از همکاری و هم افزایی سایر دستگاه های موثر و مرتبط بهره مند شود.