رهاسازی بخشی از حق آبه به تالاب هامون

به گزارش باغ من مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از رها سازی بخشی از حق آبه زیست محیطی تالاب هامون از محل ذخیره آب چاه نیمه یک شهرستان زهک اطلاع داد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: به منظور تثبیت خاک بخشی از کانون های گرد و غبار تالاب هامون و احیای پوشش گیاهی این نواحی و همینطور ایجاد موج در چاه نیمه یک (موضوع تغییر طعم آب) بخشی از حق آبه زیست محیطی تالاب هامون رها سازی شد.
پورمردان اضافه کرد: هرچند که به نظر می آید میزان حق آبه در نظر گرفته شده برای تالاب هامون نسبت به کانونهای گرد و غبار که طی چندین سال خشکسالی و فشار بر تالاب بوجود آمده خیلی کم است اما امسال هدف اول ما از رها سازی حق آبه، رساندن آب به کانون های گرد و غبار و احیای پوشش گیاهی این مناطق است و امیداوریم که با احیای پوشش گیاهی کانون های گرد و غبار از غلظت طوفان ها در منطقه سیستان کاسته شود و مردم این خطه از استان، از نعمت هوای پاک بهره مند شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اظهار نمود: طی برنامه ریزهای انجام شده و هماهنگی با امور آب منطقه سیستان مابقی این حق آبه صرفاً با هدف کنترل کانون های گرد و غبار رهاسازی خواهد شد.