آموزش انسان و محیط زیست برای سوم دبیرستانی ها

به گزارش باغ من همزمان با بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست آخرین وضعیت تدریس کتاب ˮانسان و محیط زیستˮ را برای سوم دبیرستانی ها شرح داد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، تالیف کتاب درسی «انسان و محیط زیست» برای فراگیران رشته های علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی، کار و دانش و فنی و حرفه ای پایه یازدهم از اقدامات مهمی است که در نتیجه تفاهم سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش محقق شد و از سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در چارچوب یک واحد درسی جدید در مدارس عرضه شد.
برای جزئیات بیشتر در مورد کتاب انسان و محیط زیست، اسکندر امیدی نیا – معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه کتاب انسان و محیط زیست برای سال سوم دبیرستان تهیه شده است، می گوید: امسال سال سوم تدریس کتاب انسان و محیط زیست برای دانش آموزان سال یازدهم است که در هفت فصل شامل آب؛ سرچشمه زندگی، خاک؛ بستر زندگی، هوا؛ نفس زندگی، انرژی؛ حرکت زندگی، زباله؛ فاجعه محیط زیست، تنوع زیستی؛ تابلوی زیبای آفرینش و محیط زیست؛ بستر گردشگری مسئولانه، تدریس می شود.
امیدی نیا تاکید دارد که بکارگیری کتاب انسان و محیط زیست در دوره آموزشی، در اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی توسط نسل های جدید موثر خواهد بود، ازاین رو این کتاب دارای ارزش تربیتی بالایی است. علاوه بر تهیه مفاد کتاب انسان و محیط زیست توسط کارشناسان سازمان محیط زیست و وزارت آموز و پرورش، کارگاه های تخصصی هم برای مدرسین این کتاب برگزار شده است.
این مقام مسئول در سازمان محیط زیست در ادامه تصریح می کند: علاوه بر تدریس کتاب انسان و محیط زیست، لازم است در جهت نهادینه کردن مسائل محیط زیستی برای دانش آموزان، مطالب محیط زیستی در مفاد آموزشی سایر کتاب های درسی هم گنجانده شود. ازاین رو تلاش می شود که رویکرد محیط زیستی در تهیه مطالب کتاب های درسی شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی رویکرد محیط زیستی هم مورد توجه قرار گیرد.
امیدی نیا همینطور با بیان این توضیح که سال های ابتدایی دوران کودکی زمان شکل گیری عواطف، کنجکاوی و هیجانات است. بازی های کودکانه در دل طبیعت سبکی از زندگی را برای کودکان درونی می کند که در جهت حفظ محیط زیست است، می گوید: باید آموزش محیط زیست را از راه بازی های کودکانه از دوران مهدکودک شروع نماییم. چون کنجکاوی و شوق دانستن خصوصیت اساسی کودکانه است؛ ازاین رو ضروری می باشد که از راه عرضه اطلاعات ساده محیط زیستی در مورد سنگ و خاک، گل ها و میوه ها، عطر شکوفه، صدای پرندگان، شرشرآب، تا تغییرات فصول و کشت و کار و تغذیه حیوانات و نگهداری گیاهان حساسیت و دغدغه کودکان را نسبت به محیط زیست و طبیعت خود بیشتر نماییم.
معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست تاکید دارد که برای صدمه شناسی و بهبود اقدامات انجام شده، پرسشنامه هایی تهیه شده است که از راه آن مفاد کتاب انسان و محیط زیست و کیفیت کلاس ها و تسلط معلمان مورد سنجش قرار خواهد گرفت.