به مناسبت روز ملی غار پاک عنوان شد تدوین طبقه بندی حفاظتی غارها، امکان دارد ورود به رودافشان محدود شود

به گزارش باغ من رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: حدود ۱۵ غار را در استان تهران احصا کرده ایم که ضوابط و آئین نامه ها و طبقه بندی حفاظتی آنها در حال تدوین است.
امیرعباس احمدی رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام گذاری دوم مهر ماه بعنوان روز ملی غار پاک اظهار داشت: غارها حفره هایی هستند که به صورت معمول بر اثر فعالیت های طبیعی مثل حل شدن سنگ و آب شدن یخ ها به شکل غارهای آهکی و یخچالی به وجود می آیند. این حفره ها به علت خصوصیت های خاصی که دارند از جاهای بسیار با اهمیت از نظر اکوسیستمی به شمار می روند و بعنوان اکوسیستم های حساس در جهان شناخته می شوند و در واقع بعنوان بخشی از بوم سازگان های کاملاً خاص و زنجیره های غذایی مطرح هستند. احمدی اضافه کرد: غارها همینطور منابع آب های عظیمی هستند و برای سفره های آب زیر زمینی اهمیت دارند. از نظر اکوسیستمی هم بسیار باارزش هستند و گونه های خاصی مثل خفاش ها را در خود جا می دهند. ارزش های غارها برای حفاظت، از نظر زمین شناسی، زیبایی شناسی و گونه های جانوری بسیار بالاست. به این علل است که غارها تحت حفاظت و مدیریت قرار می گیرند. وی افزود: یکی از زیباترین غارهایی که در استان تهران داریم غار رودافشان است که در ۱۳۰ کیلومتری شهر تهران و ۶۲ کیلومتری فیروزکوه در مجاورت روستایی با همین نام رودافشان قرار دارد. در این روستا رودخانه دلیچای که حاصل ذوب یخ هاست در دره جریان دارد و به رودخانه حبله رود می ریزد و نهایتاً دهانه خیلی زیبای غار را داریم که در ارتفاع ۱۷۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و قطری حدود ۱۰۰ متر دارد و یکی از بلندترین دهانه های غارها در کشور است. رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: حدود سال ۱۳۹۰ بود که این غار را بعنوان اثر طبیعی ملی معرفی کردند و در سال ۱۳۹۱ هم تحت درجه بندی حفاظتی سازمان محیط زیست قرار گرفت. از ارزش های این غار می توان به گونه هایی مثل خفاش ها اشاره نمود که بخشی از چرخه زندگی خویش را در این غارها می گذرانند. احمدی اضافه کرد: امروزه برخی فعالیت های گردشگری هم در این غار شکل می گیرد که به شکلی یکی از اشکالات ما را در بحث مدیریت و حفاظت غار بوجود آورده است. وی تاکید کرد: سازمان محیط زیست از سال ۱۳۹۴ کارگروهی را با مسئولیت غار و غارشناسی در کشور شکل داد و به تمام استان ها هم تکلیف کرد که کارگروهی را به نام کارگروه غارشناسی در استانداری شکل بدهند. در این کارگروه نهادهای مختلفی مثل وزارت نیرو و وزارت کشور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلفی مثل میراث فرهنگی و جغرافیا و زمین شناسی و اکتشافات معدنی هم عضو این کارگروه هستند و درواقع در این کارگروه مباحث غارها همچون ضوابط و دستورالعمل هایشان تهیه می شود که همین کارگروه در سطح ملی هم در سازمان مرکزی فعالیت دارد. رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: یکی از مهم ترین مواردی که در کارگروه بحث می شود مبحث ارزش گذاری غارهاست که در کارگروه ملی انجام می شود. ما در استان تهران از سال ۱۳۹۵ غارهای موجود در استان را شناسایی کردیم و مبحث را از سال ۱۳۹۶ به جد هم پیگیری کردیم و تا اینجا حدود ۱۵ غار را احصا کرده و آئین نامه های این ها را در دست تهیه داریم و امیدواریم در سال جدید بتوانیم این ضوابط و آئین نامه ها را تهیه نماییم تا بتوانیم این ها را تحت حفاظت مناسب خودشان قرار بدهیم. احمدی تاکید کرد: یک نکته مهم بحث فرهنگ سازی استفاده از غار است. امروزه در جهان کسانی هستند که سالیان سال از عمرشان را در کشورهای توسعه یافته روی غار کار می کنند و از نظر ضوابطی هم حساسیت های بالایی هست و حتی در بعضی موارد نصب علائم و موارد این چنینی را هم خیلی مورد تأیید قرار نمی دهند. وی افزود: غارها از منظر حفاظتی در سازمان محیط زیست در سطوح مختلفی قرار می گیرند. برخی غارها در سطوح بسیار بالا هستند و هیچ فعالیت انسانی نباید در محدوده غار شکل بگیرد اما در بعضی غارها می توان با یک تمهیداتی در حد تفرج های بسیار سبک فعالیت انسانی انجام داد و در بعضی غارها هم می توان حتی برای تفرج های سنگین تر برنامه ریزی نمود. رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان تهران در پاسخ به اینکه غار رودافشان در کدام سطح حفاظتی می گنجد توضیح داد: در مورد غار رودافشان اول باید مطالعات شکل بگیرد و برای طبقه بندی های کنونی نوع غار هنوز مطالعات ما تکمیل نشده اما از نظر سطوح حفاظتی در مناطق چهارگانه، اثر طبیعی ملی تعریف شده است که یعنی در سطح پارک های ملی قرار دارد و از نظر حفاظتی نخستین چیزی که در آن مهم می باشد حفاظت است و در کنار آن تفرج میسر است. البته فعلاً چون مطالعاتی انجام نشده امکان گردشگری در غار هست و اگر مطالعات ما روی این اثر طبیعی ملی، خود مجموعه غار را در زون کاملاً حفاظت قرار دهد، در آینده در طرح مدیریت این اثر طبیعی ملی در خود غار امکان حضور خیلی کم خواهد شد و حتی امکان دارد که صرفاً به حضور برای بحث های تحقیقاتی محدود شود.