همکاری طرح حفاظت از تالاب های ایران برای ثبت جهانی شهر بندر خمیر

به گزارش باغ من مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران از برگزاری جلسه بررسی زمینه های همکاری طرح برای ثبت جهانی شهر بندر خمیر بعنوان شهر تالابی و بازدید از تالاب خورخوران اطلاع داد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا بازدید از تالاب خورخوران، اقدامات اجرایی شهرداری بندر خمیر و پتانسیل های موجود در سطح شهرستان برای معرفی و ثبت این شهر بعنوان شهر تالابی در کنوانسیون رامسر برگزار گردید همینطور در جهت شناسائی زمینه های همکاری بخش های مختلف در مورد ثبت شهر تالابی بندر خمیر نشست همفکری و مشورتی با حضور ذینفعان کلیدی تالاب خورخوران در شهرداری بندر خمیر برپا برگزار گردید.

علی ارواحی – مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران – در این خصوص اظهارکرد: در این جلسه ضمن تشریح برنامه های آتی شهرداری بندر خمیر و مرور شاخصهای اعتبارسنجی شهرهای تالابی، مهمترین اقدامات اولویت دار اجرائی بخش های مختلف استخراج شد که همچون آن می توان به پیگیری تصویب طرح، ثبت شهر تالابی بندر خمیر در شورای برنامه ریزی استان، مشارکت طرح در تجهیز مرکز بازدیدکنندگان تالابی (CEPA Center) شهر تالابی بندرخمیر، تسریع در نهایی سازی، تصویب برنامه مدیریت زیست بومی تالاب خورخوران در شورای برنامه ریزی استان و متعاقبا اجرای این برنامه و حمایت فنی طرح به منظور شکل گیری و شروع به کار کمیته محلی تالاب اشاره نمود.

وی مشارکت طرح در پیاده سازی طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستمی تالاب خورخوران، همکاری طرح جهت تجهیز کتابخانه تالابی بندر خمیر و همکاری دفتر طرح به منظور عقد تفاهمنامه خواهر خواندگی کتابخانه تالابی شهر بندر خمیر در سطح ملی و بین المللی با کتابخانه های تالابی دیگر، تدوین و اجرای برنامه مشارکتی ساماندهی صیادی در تالاب خورخوران، تسریع در تصویب و اجرای طرح مدیریت پسماند شهر بندر خمیر، تسریع در نهایی سازی، تصویب و اجرای شبکه فاضلاب بندر خمیر، جلب حمایت های مالی در سطح استانی، ملی و بین المللی و برنامه ریزی جهت ایجاد شبکه شهرداران شهرهای تالابی کشور را از دیگر اقدامات اولویت دار اجرایی ذکر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در نظر است با همکاری شهرداری بندر خمیر و اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و دفتر حفاظت و احیا تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست، شهر بندر خمیر جهت ثبت بعنوان اولین شهر تالابی کشور به کنوانسیون رامسر معرفی شود.