معاون حجتی: تغییر کاربری و واگذاری جنگل ممنوع می باشد

به گزارش باغ من رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: تغییر کاربری و واگذاری جنگل ممنوع می باشد و این یک اصل غیرقابل تغییر برای سازمان است.

به گزارش باغ من به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی در چهاردهمین جلسه ستاد ملی مدیریت پایدار منطقه هیرکانی، بعد از استماع گزارش طرح مطالعات مدیریت منابع طبیعی حوضه های جنگلی شمال کشور تاکید کرد: تغییر کاربری و واگذاری جنگل ممنوع می باشد، صنعت باید در جایی استقرار یابد که جنگل ها را تحت تأثیر قرار ندهد و این یک اصل لایتغیر برای سازمان است.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که در یک اکوسیستم هم عرصه های منابع طبیعی و هم مردم در کنار هم حیاتشان را ادامه می دهند، اما نمی توانیم منافع نسل های امروز و آینده را نادیده بگیریم و شاهد تخریب جنگل ها و مراتع باشیم.
رئیس سازمان جنگل ها در بخش دیگری از سخنان خود درباره نجات شمشاد هیرکانی اظهار داشت: فضای مناسبی برای نجات شمشاد هیرکانی بوجود آمده است، اما هنوز اول کار هستیم و همچنان باید با حساسیت و جدیت اقدامات را پیش ببریم.
وی با تاکید بر این که باید از همه ظرفیت ها و توان فنی و علمی برای زنده مانی شمشاد استفاده نماییم، اضافه کرد: با عنایت به اهمیت مدیریت زمان برای کار در طبیعت، باید کلیه اقدامات با حداکثر سرعت و دقت پیگیری و اجرایی شود.

منبع: