پیش بینی وضعیت آب و هوا؛ جنوب ومرکز کشور برفی است

به گزارش باغ من سازمان هواشناسی اعلام نموده امروز در تهران بارش نداریم اما استان های نواحی مرکز و جنوب کشور شاهد بارندگی هستند.

مدیرکل پیشبینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام نمود: بر مبنای پیشبینی های این سازمان، بارش ها امروز در مناطق مرکزی و جنوبی کشور ادامه دارد و مشخصا در استان های اصفهان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و خوزستان شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.
صادق ضائیان اضافه کرد: بر مبنای پیشبینی ها، بارش های عموما حجیم در کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، بخش هایی از استان فارس و بخش هایی از خوزستان بخصوص در شرق و جنوب استان اتفاق می افتد.
وی افزود: فردا هم در همین نواحی شدت بارش ها پیشبینی شده، با اینکه بارش ها الان هم به شکل برف در استان مرکزی، اصفهان و دیگر استان های نواحی مرکز کشور ادامه دارد.
مدیرکل پیشبینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی اعلام نمود: امروز در تهران شاهد بارش خاصی نخواهیم بود اما فردا بارش برف عموما در بعدازظهر در پایتخت رخ خواهد داد، با اینکه امکان دارد شاهد بارش برف از بامداد فردا در تهران باشیم اما عمده بارش برف در تهران در بعدازظهر خواهد بود.