حجت نظری: دولت برای تعطیلی ادارات در ایام آلوده مقاومت می کند

به گزارش باغ من عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از مقاومت شدید دولت برای تعطیلی ادارت و بخش خصوصی در ایام آلوده پایتخت گلایه نمود.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، حجت نظری بامداد امروز در تذکر قبل از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان این که متاسفانه چند روزی است که هوای تهران بسیار آلوده شده است، اظهار نمود: به رغم این که انتظارات مردم در این زمینه از مدیریت شهری بود، اما باید اعلام کنم که تنها مرجع رسیدگی به آلودگی هوا مدیریت شهری نیست، اما این توقع را خود شهرداری تهران بوجود آورده است چون که وقتی سال قبل شرایط هوا به علت بارش ها بهتر شد آن شرایط هوا را ناشی از توفیقات اجرای طرح ترافیک جدید دانستند.
وی با بیان این که طرح ترافیک نتوانست کارآمدی خویش را نشان دهد، اظهار داشت: به نظر می آید طرح ترافیک در این روزها عملکرد خویش را نشان داده و از شهردار و معاون حمل و نقل می خواهم که برای سال آینده در بررسی اجرای طرح کاهش آلودگی هوا تجدیدنظر کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر این که دولت مقاومت شدیدی برای تعطیلی ادارات و بخش عمومی در ایام آلوده دارد، اظهار نمود: این در شرایطی است که اگر این مراکز در کنار مدارس و دانشگاه ها تعطیل شوند حداقل می توانند مردم از شهر خارج شده و این مسئله سبب کاهش آلودگی هوا می شود اما دولت نظرات خویش را قطره چکانی اعلام می کند.

برچسب ها:, ,