اهمیت ویژه حفاظت از زیستگاه های یوز ایرانی

به گزارش باغ من یک عضو انجمن یوزپلنگ آسیایی یکی از اقدامات مهم برای حفظ یوزپلنگ ایرانی را تکثیر در اسارت دانست و اظهار داشت: حفاظت از زیستگاه ها نیز برای ما بسیار اهمیت دارد.

مرتضی اسلامی در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: هم اکنون پروژه بین المللی یوز در حال استخدام نیرو برای حفاظت از زیستگاه ها است و از طرف دیگر خرید «پروانه چرا» در زیستگاه ها خصوصاً منطقه توران و میاندشت باید ادامه داشته باشد. متاسفانه این اقدام بودجه جاری و دائمی ندارد و هر زمان که بودجه ای برای خرید پروانه های چرا تامین گردد این اتفاق صورت می گیرد.

این عضو انجمن یوزپلنگ آسیایی ادامه دارد: ایمن سازی جاده ها از دیگر اقداماتی است که باید ادامه داشته باشد. هم اکنون یک سمت جاده عباس آباد فنس کشی شده است و سمت دیگر آن در حال فنس کشی است.

اسلامی درانتها اظهار داشت: متاسفانه چندی قبل جاده ای در حاشیه میاندشت در حال راه اندازی بود که از کریدور مهاجرتی یوز عبور می کرد. خوشبختانه جلوی ساخت این جاده گرفته شد البته سازمان حفاظت محیط زیست باید نسبت به این گونه اقدامات هوشیارتر باشد. هم اکنون یوز ایرانی آخرین شانس های خودرا برای بقا دارد و اگر طی دو یا سه سال پیش رو از این شانس ها استفاده نمائیم، می توانیم به آینده یوز امیدوار باشیم.

منبع:

برچسب ها:, , ,