هوای تهران در وضعیت قرمز؛ پایتخت فردا آلوده تر می شود

به گزارش باغ من نگاهی به وضعیت آلودگی هوای استان تهران در خیلی از ایستگاه های سنجش آلودگی حاکی از وضعیت قرمز است و سازمان هواشناسی اعلام نموده فردا هوا آلوده تر هم خواهد شد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، داده های اعلامی مرکز پایش آلودگی هوا نشان داده است در خیلی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا در وضعیت قرمز و بالاتر از ۱۵۰ است. بررسی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در سطح استان تهران وضعیت وخیم تری را نشان داده است. شاخص آلودگی هوای کنونی در ایستگاه دانشگاه تهران ۱۵۸، پیشوا ۶۶، ملارد ۱۵۷، آتی ساز ۱۶۷، پاکدشت ۱۵۵، امام خمینی ۱۶۴، ورامین ۱۵۴، قرچک ۱۵۸، علم و صنعت ۱۶۹ و پارک رازی ۱۴۶ است. همزمان سازمان هواشناسی هم اعلام نموده به علت پایداری هوا طی امروز و فردا و روز دوشنبه، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از شرایط کنونی هم فراتر خواهد رفت. صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی و اخطار سریع سازمان هواشناسی کشور گفته روز یکشنبه و دوشنبه افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت را در شهرهای تهران، کرج، اراک و اصفهان در حد ناسالم برای تمامی گروه ها شاهد خواهیم بود و سفارش کرده افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت طولانی و سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر هم باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.