هوای تهران در آستانه آلودگی

باغ من: برمبنای اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت هم اکنون در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس است و پیش بینی می شود که به تدریج تا فردا (۲۸ آذر) بر غلظت آلاینده ها افزوده شود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، برمبنای پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران بامداد امروز (۲۷ آذر) در بیشتر مناطق پایتخت کیفیت هوا به سبب عدم وزش باد مؤثر و افزایش تردد خودرو ها در محدوده شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار خواهد داشت.

به تدریج با افزایش نسبی سرعت باد و ناپایداری جوی در بعضی ساعات بعد ازظهر از غلظت آلاینده ها کم می شود و در ساعات پایانی امروز نیز با افزایش حجم ترافیک، بر غلظت ذرات معلق افزوده می شود و کیفیت هوا در بیشتر مناطق در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار می گیرد.

تداوم وضعیت جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش تردد خودرو ها در اولین ساعات فردا (۲۸ آذر) سبب تجمع آلاینده ها می شود و کاهش کیفیت هوا و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه های حساس در بعضی مناطق پرتردد را به دنبال دارد.

کاهش سرعت باد طی روز پراکندگی آلاینده ها را محدود می کند و بدین جهت کیفیت هوا در مناطق پرتردد در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند همین طور در اواخر وقت فردا (۲۸ آذر) با کاهش میزان ناپایداری و برقراری وضعیت آرام جوی، تجمع ذرات معلق ناشی از تردد خودرو ها و به تبع آن کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای ۲۴ ساعت گذشته پایتخت منتهی به ۸ بامداد امروز با میانگین ۷۹ در شرایط سالم قرار داشت و کیفیت هوای الان نیز با شاخص میانگین ۹۳ سالم می باشد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰، هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا سالم یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناکست.

منبع: